Adófizetési kötelezettségek

Tisztelt Adózók! A helyi adókról szóló, többször módosított - jelenleg hatályos 25/2013. (XII. 03.) önkormányzati rendelet alapján a következő helyi adókat kell 2017 évben megfizetni:

 

- magánszemélyek kommunális adója (lakás – telek tulajdon és lakásbérleti jogviszony után 9.000.-Ft/év)

- helyi iparűzési adó (2017. január 01-től a nettó árbevétel 1,5 %-a)

- idegenforgalmi adó (2017. január 01-től. Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma, az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 50 Ft.)

- gépjárműadó (központi adó)

A megállapított helyi adókat, (az idegenforgalmi adó kivételével) és a gépjárműadót pótlékmentesen továbbra is két egyenlő részletben kell megfizetni március 15-ig, és szeptember 15-ig.

Idegenforgalmi adó esetében az adót beszedő minden hónapról a következő hó 15-ig tesz bevallást a beszedett idegenforgalmi adóról és ezzel egyidejűleg köteles azt megfizetni.

Az elmúlt napokban kézbesítésre került minden adózó részére a nyilvántartott adója s a jelenleg aktuális egyenlege is - az idegenforgalmi adó kivételével, mivel ez külön bevallás köteles.

Kérjük, hogy a kellemetlenségek elkerülése végett, mindenki határidőben tegyen eleget fizetési kötelezettségének, mivel a befizetési határnap elmulasztása esetén a helyi adóhatóság köteles a késedelmi pótlékot is felszámolni, aminek összege naptári naponként a jegybanki alapkamat 200%-a.

Az adóhatóság továbbra is élni fog az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. §-ában biztosított adóhátralékosok listájának helyben történő közzétételének lehetőségével olyképpen, hogy megjelölve az évet, azoknak az adótartozóknak a neve kerül fel a Város hivatalos honlapjára, akik a fizetési határidő lejártát követő 90 napot meghaladóan, a jogszabályban meghatározott összegű adóval tartoznak. A város honlapján (www.ibrany.hu) a hátralékosok névsora megtekinthető.

A vállalkozók, és magánszemélyek a Nemzeti Adó és Vámhivataltól (NAV) nemleges adóigazolást, csak abban az esetben kaphatnak, ha az önkormányzati adóhatóságnál sincs adó és köztartozásuk.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 151. §-ában foglaltak alapján az állami adóhatóság az Önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatása alapján gyakorolja 2017. évben is a visszatartási jogát. A visszatartási jog azt jelenti, hogy az állami adóhatóság (NAV) az általa felülvizsgált, az adózót megillető költségvetési támogatást (adó visszaigénylést, adó visszatérítést, földalapú támogatást, stb.) az általa nyilvántartott adótartozás, adók módjára behajtandó köztartozás összegéig visszatarthatja. A visszatartásról az adózót az állami adóhatóság (NAV) határozattal értesíti.
 
Későbbi adó befizetés esetén előfordulhat, hogy időközben a NAV visszatartja a kifizetést, ezáltal később juthat hozzá az őt megillető költségvetési támogatáshoz. Ennek elkerülése érdekében fontos a befizetési határidők betartása.
 
Nem adó, de adók módjára behajtható köztartozás a mezőőri járulék, amit az Ibrány közigazgatási területén mezőgazdasági célú földterületet használóknak kell megfizetni. A mezőőri járulékot két egyenlő részletben minden év május 31-ig, ill. október 31-ig kell megfizetni. A föld használatában, tulajdonban bekövetkezett változásokat be kell jelenteni az adóhatóságnál.

Egyéb tudnivalók, (önkormányzati rendelet, ügymenet leírás, nyomtatványok) a város internetes honlapján (www.ibrany.hu) találhatók.

Bakosiné Márton Mária
jegyző

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.