Képviselő-testületi meghívó

Ibrány Város Polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45. §-ában biztosított jogkörében eljárva a helyi önkormányzati képviselő-testület ülését 2017. október 30. (hétfő ) 14 órára összehívja. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – tárgyaló terem.

 

Napirendi javaslat

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két képviselő-testületi ülés között végzett munkáról.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

2. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2012. (IV.06.) Önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

3. A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (VII.03.) Önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

4. Ibrány Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 6/2017. (III. 13.) KT. rendelet módosítása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

5. A Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépés elhatározása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

6. Településrendezési terv módosítására megbízási szerződés kötése az ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft-vel.

Előadó:Berencsi Béla polgármester

7. A Sportpálya területének bővítése érdekében a Zrínyi utcai ingatlanok kertvégeinek megvásárlásának elhatározása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

8. Az Önkormányzat tulajdonát képező palocsai iparterületen található ibrányi 0265/78 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének elhatározása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

9. Az „Ibrány belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése” című, TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00039 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló beruházáshoz ingatlanrész vásárlása az Ibrány 1423 hrsz.-ú ingatlanból.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

10. Az Ibrányi Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat között megkötendő gazdálkodási feladatok munkamegosztásának rendjére vonatkozó Megállapodás elfogadásához.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

11. A TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00014, a TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00039 és a TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00033 azonosítószámon nyilvántartott projektben foglalt Közbeszerzési eljárás lebonyolítását végző szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó eljárásban ajánlattételre felkért szervezetek által benyújtott árajánlatok értékelése.

Előadó:Berencsi Béla polgármester

12. Ibrány Város Önkormányzata 2017. évi Közbeszerzési tervének módosítása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

13. „A Rétköz turisztika kínálatának integrált fejlesztése – A Rétköz épített szellemi és természeti örökségének turisztikai célú fejlesztése, termékcsomagok kialakítása a Rétközben” című TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00016 azonosító számú projekt építési beruházáshoz kapcsolódó engedélyes és kiviteli tervek készítését végző szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó eljárás utólag történő jóváhagyása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

14. A TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00033 azonosítószámon nyilvántartott projektben foglalt Kerékpárbiztonsági audit elkészítését végző szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó eljárásban ajánlattételre felkért szervezetek által benyújtott árajánlatok értékelése.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

15. TOP-2.1.2-15 sz. „Zöld város kialakítása” c. pályázati konstrukció keretében, „Zöld város kialakítása Ibrányban” című pályázat szerint megvalósuló építési beruházások esetében szükséges engedélyes, kiviteli tervek készítése, előkészítéshez kapcsolódó rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő tevékenység biztosítása tevékenységhez kapcsolódó beszerzési eljárás lefolytatásának elhatározása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

16. TOP-5.2.1-15-SB1-2016-00004 azonosítószámon nyilvántartott projektben foglalt Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság megvalósítását végző szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekre vonatkozó eljárás utólag történő jóváhagyása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

17. Az Ibrányi 2162; 193/1; hrsz.-ú ingatlanok megvásárláshoz kapcsolódó hitelfelvétel.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

18. Az Ibrányi 2071; 0282/7; 1073 hrsz.-ú ingatlanok megvásárláshoz kapcsolódó hitelfelvétel.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

19. Települési Arculati Kézikönyv elfogadása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

20. A Településkép védelméről szóló rendelet megalkotása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

Egyebek

Ibrány, 2017. október 25.

Berencsi Béla
polgármester

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.