Képviselő-testületi meghívó

Ibrány Város Polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45. §-ában biztosított jogkörében eljárva a helyi önkormányzati képviselő-testület ülését 2017. december 18. (hétfő ) 13 órára összehívja. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – tárgyaló terem.

 

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két képviselő-testületi ülés között végzett munkáról.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

2. Beszámoló a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt-től ingyenesen átvett ibrányi 0431/2 hrsz.-ú gátőrház ingatlan 2017. évi hasznosításáról.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

3. Beszámoló az Ibrányi László Művelődési Központ, Könyvtár és Sportcentrum sportcélú telephelyei 2017. évi kihasználtságáról, működéséről.

Előadó: Szabó P. Judit ILMKS igazgatója

4. A városban folyó verseny és tömegsport, egészséges életmód helyzetének bemutatása, aktuális feladatok, célok meghatározása.

Előadó: Trencsényi Imre alpolgármester

5. A köztisztaság fenntartásáról és környezetvédelemről szóló 21/2013.(X.30.) Önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

6. Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

7. Az Ibrányi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

8. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 25/2012. (XII. 14.) Önkormányzati rendelet 3. melléklete módosításának előzetes véleményezése.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

9. Ibrány Város Önkormányzatának, költségvetési szerveinek, gazdasági társaságának valamint a roma nemzetiségi önkormányzatnak 2018. évi belső ellenőrzési ütemterve.

Előadó: Bakosiné Márton Mária jegyző

10. Ibrány Város Önkormányzatának, költségvetési szerveinek, gazdálkodó szervezetének és a nemzetiségi önkormányzatnak a 2018. évi belső ellenőrzési feladatai ellátására megbízási szerződés kötése.

Előadó: Bakosiné Márton Mária jegyző

11. Az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozással összefüggő szolgáltatási szerződés megkötése.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

12. ASP pályázati árajánlatának értékelése.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

13. Közép-Szabolcsi Leader Egyesület és Ibrány Város Önkormányzata között kötött visszatérítendő támogatás nyújtására vonatkozó támogatási szerződés II. számú módosítására.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

14. Ebrendészeti telep területének biztosítása érdekében a Bor István tulajdonát képező 04/41 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása és az önkormányzati tulajdonú Ibrány, Óvoda u. 11. sz. alatti 348-1 hrsz-ú ingatlan telekalakítás utáni értékesítése, s ezzel egyidejűleg a 148/2017.(VIII.14.) KT. Határozat 1. pontjának módosítása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

15. Az önkormányzat tulajdonában lévő ibrányi 1407/6 hrsz. alatti sportcsarnok, öltöző művelési ágú, ingatlanon lévő büfé ingatlanrész és a hozzá tartozó terasz kereskedelmi, vendéglátási célú bérbeadására pályázat kiírása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

16.  Ibrányban református egyházi fenntartású általános iskola beindításához szükséges tárgyi feltételek biztosításához nyilatkozat kiadása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

17. A MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Kft-nek fizetendő ügyeleti hozzájárulás emelése.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

18. ITS felülvizsgálata.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

19. Az ibrányi 0286/20 hrsz.-ú Vár Söröző megnevezésű ingatlan bérbeadásával kapcsolatos 202/2016.(X.24.)KT.sz. határozat módosítása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

20. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése.

Előadó: Ibrány Város polgármestere

21. Tájékoztató a polgármester szabadságának 2017. évi igénybevételéről.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

Egyebek

 

Ibrány, 2017. december 14.

Berencsi Béla
polgármester

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.