Meghívó

Ibrány Város Polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45. §-ában biztosított jogkörében eljárva a helyi önkormányzati képviselő-testület ülését 2020. január 27. 14 órára összehívja. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – tárgyaló terem.

 

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két képviselő-testületi ülés között végzett munkáról.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

2. A Lugosikert Mezőgazdasági Kft-vel kötendő bérleti szerződéshez tisztázandó kérdések.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

Napirendi ponthoz meghívott: Lugosikert Mezőgazdasági Kft ügyvezetője

3. Református Egyház támogatási kérelme.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

Napirendi ponthoz meghívott: Vass László nagytiszteletű úr

4. MEDI-AMB Szakmai tervének jóváhagyása.

Előadó: Kovács Krisztina MEDI-AMB ügyvezetője

5. Beszámoló a temető üzemeltetés során 2019. évben végzett tevékenységről, tapasztalatokról.

Előadó: Szennai János GAMESZ-vezető

6. Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

7. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Bakosiné Márton Mária jegyző

8. Szép Környezet Díj új arculatára pályázat kiírása.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

9. Tanácsnokok tájékoztatója az előző évben végzett munkáról.

Előadók: Kovács Ferenc tanácsnok, Tábori Tibor tanácsnok

10. GAMESZ ételszállító autó vásárlásának elhatározásához.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

11. Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete intézmény névváltoztatásának előkészítése.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

12. Ibrány város önkormányzatának illetékességi területén működő általános iskola felvételi körzetének, valamint a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézménynek a működési körzete tervezet véleményezése.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

13. Az önkormányzat tulajdonát képező ibrányi 0282/7 hrsz-ú, Ibrány, Nagyerdő 40. sz. alatti lakás értékesítése.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

14. Az Ibrány, Nagyhalászi u. 8. sz. alatti 2107/2 és a Nagyhalászi u. 10. sz. alatti 2107/1 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásra történő felajánlása.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

15. A Nimród’ 96 Vadásztársaság az önkormányzat tulajdonát képező ibrányi a 0142/1 hrsz-ú ingatlan vásárlása iránti, valamint a 036/26 hrsz-ú ingatlanból területrész vásárlási és használati kérelme.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

16. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

17. A VP6-19.2.1-56-3-17 kódszámú Közösségépítő és hagyományőrzésre épülő rendezvények támogatása című LEADER-felhívásra "Térségi értékek fesztiválja Ibrányban" című pályázat benyújtásának elhatározása.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

Egyebek

• Együttműködési megállapodás kötése kóbor ebek összegyűjtésére Egyek Önkormányzattal.

Trencsényi Imre
polgármester

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.