Pályázati kiírás

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a tulajdonában lévő Ibrány, Károlyi Mihály úti (ibrányi 1407/6 hrsz.) sportcsarnok, öltöző művelési ágú, ingatlanon lévő büfé ingatlanrész és a hozzá tartozó terasz kereskedelmi, vendéglátási célú bérbeadására.

 

Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Ibrány, Károlyi Mihály utca 1. sz. alatti sportcsarnok és öltöző művelési ágú ingatlana területén biztosítani kívánja a büfé kereskedelmi célú üzlet üzemeltetésével a sportrendezvényeken a látogatók, valamint a sportolók vásárlási igényeinek kielégítését.

Ennek érdekében nyilvános pályázatot ír ki a tulajdonában lévő Ibrány, Károlyi Mihály úti sportcsarnok, öltöző művelési ágú, ingatlanán lévő 14 m2 nagyságú büfé ingatlanrész és a hozzá tartozó 80 m2 nagyságú terasz kereskedelmi, vendéglátási célú bérbeadására.

A bérleti idő határozatlan időtartamú, ami mindkét fél részéről 60 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondható. Azonnali felmondásra okot adó körülmény a bérleti szerződésben meghatározott feltételek megszegése

A bérleti jogviszony létrejöttekor a bérlőnek 200.000.-Ft azaz: kettőszázezer forint kauciót kell megfizetnie, amit a bérleti jogviszony megszűnésekor visszakap, amennyiben nincs bérleti díj, illetve közmű/rezsi tartozása.

Az ingatlanrészben a villamos energia és a víz mérésére almérő került kiépítésre, mellyel a tényleges fogyasztás kerül kiszámlázásra a bérlő részére.

Az ingatlanrész fűtési díja lég m3 alapján kerül kiszámlázásra,- amit fűtési idényben az üzlet működési engedélyének fennállása alatt köteles a bérlő fizetni.

A helyiség bérlőjének vállalnia kell, hogy:

1. az üzlet maximum csak 23 óráig tarthat nyitva,- ettől hosszabb nyitva tartás alkalmilag sem kérhető, s nem engedélyezhető és az üzletben nem lehet zeneszolgáltatás.

2. a büfében a kereskedelmi tevékenységre a működési engedély iránti kérelmet a bérleti szerződés megkötését követően legkésőbb 2018. február 28. napjáig benyújtja, s a kereskedelmi tevékenységet  a 2017/2018 tavaszi labdarugó szezon első hazai mérkőzésén  megkezdi.

3. a büfét üzemeltető bérlő a Sportegyesület és az önkormányzat által a Sportpálya területén rendezett sportrendezvények ideje alatt biztosítja a büfé nyitva tartását.

4. a bérlő maradéktalanul betartja a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. §-ában –a sporteseményekre, sportlétesítményekre vonatkozóan meghatározott előírásokat.

A bérleti ajánlatnak/pályázatnak tartalmaznia kell:

- az általa vállalt  bérleti díj fizetési ajánlatát,

- nyilatkozatot, hogy a pályázati kiírásban meghatározott korlátozásokat ismeri és azokat vállalja betartani,

- nyilatkozatot, hogy a kauciót vállalja a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg megfizetni

- nyilatkozatot, hogy a helyiség rezsi fizetésére vonatkozóan a pályázati kiírásban foglaltakat (elektromos áram, víz- almérővel történő mérés, fűtési költség – m3 arányosan) megismerte, azt elfogadja, s vállalja a bérleti díjon felüli határidőben történő megfizetését.

Az ajánlattételhez csatolni kell:

- egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély másolatát,

- cég esetén a cégbírósági bejegyzés másolatát

Az ajánlatok/pályázatok beadási határideje: 2018. január 15.

Az ajánlatokat írásban kell benyújtani, Ibrány Város Önkormányzatának címezve, személyes leadás esetén az Ibrányi Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélszolgálatán történő leadással, postai feladás esetén: 4484. Ibrány, Árpád utca 5-7. postacímre, vagy elektronikusan a phibrany@gmail.com levelezési címre.

Több pályázó esetén Ibrány Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága versenytárgyalást tart.

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.