Pályázati felhívás

Figyelem! Ibrány Városi Óvoda pályázatot hirdet óvodapedagógusi munkakör betöltésére.

 

 

1. Szerződéses jogviszony időtartama:

határozott idejű (tartósan távol lévő alkalmazott helyettesítésére- előreláthatólag 2015. október 15- 2015- augusztus 31. közötti időtartamra)

2. Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

3. A munkavégzés helye:

Ibrány Város közigazgatási területén lévő, Ibrány Városi Óvoda fenntartásában lévő óvodák

4. A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

2011. évi CXC. törvény ( a továbbiakban: Nkt.) alapján megfogalmazott óvodapedagógusi feladatok.

5. Illetmény:

- Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.tv, Nkt. 2011. évi CXC. törvény ( a továbbiakban: Nkt.) alapján, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével.

6. Pályázati feltételek:

-    felsőfokú óvodapedagógusi végzettség
-    magyar állampolgárság,
-    büntetlen előélet,
-    cselekvőképesség

7. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-    óvodapedagógusi területen szerzett többéves szakmai tapasztalat, illetve
-    az intézményhez közeli településen lévő lakóhely

8. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-    diplomamásolat
-    szakmai önéletrajz
-    motivációs levél

9. A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

10. A pályázat benyújtásának határideje: 

2015. október 12.

11. A pályázati kiírással kapcsolatban további információ Tóth Balázsné intézményvezetőtől a  06/30 257-38-97-es telefonszámon kapható.

12. A pályázatok benyújtásának módja:

- személyesen  / Ibrány Városi Óvoda, 4484 Ibrány, Szabolcs utca 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 14

13. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A intézményvezető a pályázati feltételeknek megfelelt pályázókat hallgatja meg. A meghallgatásra kizárólag azok a – pályázati feltételeknek megfelelt pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – a pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtják.

14. A pályázat elbírálásnak rendje a munkáltatónál: 

Szakmai ismereteket is felmérő személyes elbeszélgetés.