Képviselő-testületi meghívó

Ibrány Város Polgármestere a 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45. §-ában biztosított jogkörében eljárva a helyi önkormányzati képviselő-testület ülését 2015. szeptember 28. (hétfőn) 14 órára összehívja. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - tárgyaló terem.

 

Napirendi javaslat:

A napirendek tárgyalása előtt, az „Ibrányért Díszcímer” Kitüntetés ünnepélyes átadása Köbli Emil részére.

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két képviselő-testületi ülés között végzett munkáról.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

2. Beszámoló a Városi Tanuszoda kihasználtságáról, működéséről.

Előadó: Puskás Judit Városi Tanuszoda vezető

3. A városban folyó verseny és tömegsport, egészséges életmód helyzetének bemutatása, aktuális feladatok, célok.

Előadó: Trencsényi Imre alpolgármester

4. A TÁMOP 5.2.2.projekt keretében megvalósult Varázssziget Gyerekház továbbműködése alatt végzett munkáról szóló beszámoló.

Előadó: Kalderák Anna Varázssziget Gyerekház Vezetője

5. Ibrány Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata.

Előadó: Bakosiné Márton Mária jegyző

6. Ibrány, Óvoda u. 16. sz. alatti önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás bérlőjének kijelölése.

Előadó:Haluska András Szociális Bizottság elnöke

7. Biztos Kezdet Gyerekház működésének fejlesztési támogatására pályázat benyújtása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

8. A „Homok” táblában ingatlan vásárlása a Baromfi-Coop Kft újabb telep területének biztosítása érdekében, a 187/2015.(VIII.26.)KT.sz. határozat módosítása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

9. A „Homok” táblában beruházási terület biztosítása érdekében a Baromfi-Cooppal történő előszerződés megkötése.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

10. Az Önkormányzati tulajdonú „Sajtház” táblában található ibrányi 0142/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

11. Az Önkormányzati tulajdonú palocsai iparterületen található 0265/88 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

12. Az Önkormányzati tulajdonú Ibrány, Tisza-parton található ibrányi 2915/1 és 2915/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

13. Az Ibrány, Nagyerdő 57. sz. alatt található 2778 hrsz-ú ingatlan Balla Gábor pátrohai lakos tulajdonában lévő 4/8 tulajdoni rész felajánlásának elfogadása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

14. A hulladéklerakó melletti D-i iparterületen a 0127/11 és 0127/12 hrsz-ú területek értékesítése.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

15. Az Ibrány, István király utcán található önkormányzati tulajdonú üres építési telkek értékesítése.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

16. Az Ibrányi Horgász Egyesület részére bérbe adott az Önkormányzat tulajdonában lévő ibrányi 0265/84 és 0265/83 hrsz. alatti ingatlanok értékesítése.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

17. Ibrány Városi Óvoda 2014-2015 nevelési évre vonatkozó szakmai munkájának értékelése.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

18. Ibrány Városi Óvoda 2015-2016 Nevelési Év Munkaterv.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

19. Ibrány Városi Óvoda csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

20. ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosítószámú, Észak-Alföldi Operatív Program – Fenntartható településfejlesztés a kis-és középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása című projekt keretében elkészült Ibrány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

21. Támogatási kérelem benyújtásának az elhatározása a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. sz. melléklet III. 4. pontban szereplő települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozóan

Előadó: Berencsi Béla polgármester

22. Ibrány- és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot Fenntartó Társulás és költségvetési szerve az Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat 2015. évi költségvetése módosításának véleményezése.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

23. Ibrány Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2015.(II.27.) rendeletének módosítása.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

24. Az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői tagintézménye intézményvezető-helyettesi státuszainak betöltésére benyújtott pályázat véleményezése.

Előadó: Berencsi Béla polgármester

Egyebek:

Ibrány, Óvoda u. 16. Közösségi Ház nagytermének bérbe adása.

Az LSTM Kft kérelme a 0265/68 hrsz.ú, telephely művelési ágú ingatlanon található betonalap vásárlásával kapcsolatban.

Ibrány, 2015. szeptember 23.

Berencsi Béla
polgármester

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.