TÁMOP-5.2.2.-08/2-2009-0040 „Ibrányi 0-5 éves korú hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítására gyerekház létesítése”

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.www.nfu.hu,
 

 

Projekt azonosító:

TÁMOP-5.2.2.-08/2-2009-0040

Projekt megnevezése:

 „Ibrányi 0-5 éves korú hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítására Gyerekház létesítése”

 

Kedvezményezett megnevezése és elérhetősége:

Ibrány Város Önkormányzata

4484 Ibrány, Hősök tere 3.
Telefon: 06-42-200-022
Fax: 06-42-200-441
Internet: www.ibrany.hu

Elnyert támogatás összege: 55.312.115 Ft

A közreműködő szervezet elérhetősége:

ESZA Társadalmi Szolgáltató  Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Telefonszám: 06-1-273-4250
Internet :  www.esza.hu

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Ibrány Város Önkormányzata 2009. márciusban pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretén belül  a TÁMOP 5.2.2-08/2 „A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű térségekre” tárgyú pályázati felhívásra az    „Ibrányi 0-5 éves korú hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítására Gyerekház létesítése ” céljából. A pályázat során   55.312.115 Ft értékű támogatást igényeltünk, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására, gyermekház kialakítására,  a tárgyi feltételek és személyi kiadások biztosítására.

2009. április

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.www.nfu.huwww.esza.hu

 


 

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Ibrány Város Önkormányzata a TÁMOP-5.2.2.-08/2-2009-0040  azonosító számú „Ibrányi 0-5 éves korú hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítására gyerekház létesítése”című pályázatának megvalósítására 55.312.115 forint összegű Európia Uniós támogatást nyert. A támogatási szerződés megkötésére 2009.  őszén kerül sor.

2009. július

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.www.nfu.huwww.esza.hu

 


 

A TÁMOP-5.2.2.-08/2-2009-0040  azonosító számú „Ibrányi 0-5 éves korú hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítására gyerekház létesítése”című projekt megvalósítása érdekében a Gyermekház leendő dolgozóival a munkaszerződések megkötésre kerültek.  A dolgozók megkezdték a projekt során érintett célcsoport felkutatását, családlátogatásokat.

2009. szeptember

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.www.nfu.huwww.esza.hu

 


 

A TÁMOP-5.2.2.-08/2-2009-0040  azonosító számú „Ibrányi 0-5 éves korú hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítására gyerekház létesítése”című projekt megvalósítására elnyert 55.312.115 forint összegű Európia Uniós támogatással kapcsolatos  támogatási szerződés megkötésére/aláírására 2009.  október 08-án  került sor.

A projekt megvalósítása az Ibrány, Bessenyei út 16.szám alatti önkormányzati tulajdonú lakóépület rekonstrukciójával kezdődött (nyílászáró-csere, belső átalakítások, az épület komplex módú akadálymentesítése ). A Gyerekház épületének rekonstrukciója befejeződött 2009. szeptember végén.  A munkálatok során az épület teljes egészében kívül-belül megújult. Megtörtént  az épület bútorzattal, játékokkal, egyéb felszerelési tárgyakkal történő berendezése.

A megújult épület, az új intézmény  ünnepélyes átadásra 2009. október 5.-én került sor. A 0-5 éves korú gyerekek és szüleik örömmel vették használatba a beruházás eredményeként felújított, korszerűsített, és akadálymentesített épületet. Az intézmény a működését 2009. október 6-ával megkezdte.

2009. október

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.www.nfu.huwww.esza.hu

 


 

Ibrány Város Önkormányzata sikeresen pályázott 2009-ben az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében kiírt TÁMOP 5.2.2./08/2 Biztos Kezdet program országos szintű elterjesztésében kiírt Európai Uniós pályázat keretében az ibrányi 0-5 éves korú halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére létrehozandó gyermekház kialakítására, működtetésére és nyert 55.312.115 Ft-ot. Ezáltal új gyermekintézménnyel gyarapodott Ibrány.

A Gyerekház az Ibrány, Bessenyei út 16. sz. alatti ingatlanban került kialakításra, amit az önkormányzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattól vásárolt meg, ami addig a nyíregyházi gyermekvédelmi szakszolgálat lakásotthonaként működött.

Az új intézmény funkciójának megfelelően az épület átalakításra, felújításra került. Ennek során az épület akadálymentesítve lett, nyílászáró cserére, hőszigetelésére került sor. Az épület belsejében a funkciónak megfelelő átalakítási munkák elvégzésre kerültek: közfal kivételével 45m2 nagyságú játszószoba lett kialakítva.

A vizes-blokk átalakítása a gyermekek életkori sajátosságaihoz lett igazítva, és a belső burkolatok cseréjére, festésére is sor került. Az épület teljesen megújult. Ezen funkció céljára a lehető legoptimálisabban lett átalakítva, berendezve és felszerelve.

A pályázat megnyerése után a szervezési munkák augusztusban elkezdődtek. Az Önkormányzat biztosította a személyi feltételeket; megkötötte a munkaszerződéseket a leendő dolgozókkal. A Gyerekházban öt fő szakmai segítő látja el a feladatokat:

A védőnők és a Családsegítő szolgálat dolgozói segítségével felkerestük azokat a hátrányos helyzetű, a szegregált településrészen élő családokat, akik 0-5 éves korú gyerekeket nevelnek. Tájékoztattuk őket, hogy településünkön Gyerekház nyílik, és milyen ingyenes  szolgáltatásokhoz juthatnak ezáltal. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat segítségével szülői értekezletet hívtunk össze az Ibrányi László Művelődési Központban. Ide főleg azokat a szülőket váruk, akiknek óvodás korú gyereke volt, de még nem járt óvodába. Célja, a családok tájékoztatása volt, milyen céllal jött létre a Gyerekház, milyen tevékenységek folynak majd a Gyerekházban, mi lesz az újszerűsége, és egy ismerkedést is magában foglalt. Elmondtuk nekik, hogy a gyerekek életkorúknak megfelelő fejlesztésben fognak részesülni, ezáltal az óvodai beilleszkedésük zökkenő mentesebb lesz.

A Gyerekház megnyitójára a meghívókat személyesen vittük el minden családhoz, akik a gyerekház megnyitójára el is jöttek.

2009 október 5.-én ünnepélyes keretek között átadásra került a Varázssziget Gyerekház, ami 2009. október 6.-án meg is kezdte a működését. 

• 2. hét keddi napján  Dr. Puskás Zsuzsanna gyermekorvos
• 4. hét keddi napján Dr. Sinka Zsuzsanna gyermekorvos 
• 3. hét csütörtöki napján a Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat dolgozói beszélgetőkört tartanak a szülőknek, érdeklődésüknek megfelelően
•  4. hét csütörtöki napján a védőnők egyéni és csoportos beszélgetéseket és tanácsadást tartanak
• Gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseikre Seresné Kulcsár Margit Gyermek-és ifjúságvédelmi felelős, mentálhigiénés szakember fog választ adni.
•   A gyógypedagógus, Nagyné Szász Angéla felméri a gyerekek fejlettségét, - szükség esetén - a gyerekház vezetőjével, aki fejlesztő pedagógus- egyezteti a  fejlesztés irányait..

A szülőknek és a gyerekeknek külön-külön is szervezünk heti programokat

Szülőknek:

• 3. hét hétfői napján Lapozgató programunk van, ahol a szülők információt cserélhetnek az olvasott folyóiratokról, cikkekről
• Minden hónapban szerdánként a szülőkkel sütünk – főzünk egyszerű, gyorsan elkészíthető, olcsó ételeket, süteményeket, salátákat, szendvicseket.

Gyerekeknek:

• Hétfő: „Csiribiri” – zenés, dalos, mondókás foglalkozás
• Kedd: „Manótorna” – fejlesztő torna
• Szerda: „Csodaceruza” – festés, rajzolás, barkácsolás
• Csütörtök: „Ficánka” – játékos torna
• Péntek: „Mesesarok” – meseolvasás, diavetítés, bábozás, dramatizálás

Fél éves működésünk óta 46 gyerek fordult meg a Gyerekházban. E gyerekek közül 15-en rendszeresen járnak. Életkorukat tekintve zömmel óvodás korúak, de vannak pár hónapos babáink is. A védőnők segítségével felvettük a kapcsolatot a kismamákkal is. Szeretnénk, hogy lehetőleg minél kisebb kortól, minél korábban kerüljenek a gyerekek a Gyerekházba.

A gyerekház munkatársak minden héten heti team ülést tartanak, ahol az aktuális történéseket, problémákat, gyerekfejlődéssel kapcsolatos eredményeket, megfigyeléseket beszélik meg.

A havi team ülések még alaposabbak, hiszen részt vesznek a védőnők, családsegítők, gyógypedagógus, óvónő és persze a pályázati mentorunk is. (A mentor feladata, hogy a részére a Szociális Módszertani Intézet-SZMI_által kijelölt gyermekházak részére a szükséges szakmai segítséget megadja, felügyelje a projekt megvalósításának gyakorlati folyamatát.) Megbeszéljük és értékeljük az elmúlt hónap eseményeit; jövőre néző terveinket, és ezek megvalósítását is. Ötleteinket a partnerekkel közösen megosztjuk, és gondolkodunk, hogyan tudnánk több családot is bevonni.

Hetente egyszer a munkatársak családlátogatást végeznek. Ilyenkor felkeresik azokat a családokat, akik rendszeresen járnak, hogy bizalmasabb kapcsolatot alakítsanak ki.

Folyamatosan próbálunk újabb családokat is felkeresni, akiket be lehet vonni a Gyerekház működésébe. Ezek az alkalmak azért is fontosak, mert így a gyereket és a szülőket megismerhetjük az otthoni környezetében is, illetve találkozhatunk a család többi tagjával.

A gyerekek fejlődésének nyomon követésére (a Módszertani Intézetben a Közreműködő Szervezettel, ESZA Kht együtt) kidolgoztak egy dokumentációs rendszert. Ebben a rendszerben minden fontos eseményt, ami a Gyerekházban történt, nyomon lehet követni, s ami egyúttal az alapját képezi a pályázati elszámolásnak, szakmai beszámolónak is.

Az eddigi tapasztalatunk azt mutatják, hogy a Gyerekházba járó családok szeretnek járni, jól érzik magukat, sajátjuknak érzik a házat. Sikerült kialakítani egy bizalmas, családias légkört, jó kapcsolatot a szülőkkel. Szívesen fordulnak a Gyerekház dolgozóihoz kérdéseikkel, problémáikkal. A gyerekek is jól beilleszkedtek ebbe a kis közösségbe, munkatársakat elfogadták, az alapvető szokásrendszer kialakulóban van. (pl. köszönés, étkezési szokások,stb.)

A gyerekeknél már látványos fejlődést tapasztalhatunk, magabiztosan, önállóan használják a gyerekméretű Wc-ket, a higiéniai szokások lassan minden gyereknél beépülnek. A gyerekeknél a beszédfejlődés terén is pozitív változások következtek be. Volt olyan gyerek, aki a Gyerekházba érkezéskor egyáltalán nem beszélt; a közösség hatására szépen kommunikál gyerekekkel, bátrabb, önállóbb.

A szülők nevelési szokásaiban is változás figyelhető meg: elfogadják a dolgozók tanácsait, szívesen vesznek részt, mind a szülők, mind pedig a gyerekek a programokban. Kezdik érezni az együtt játszás örömét.

Célunk az, hogy hétfőtől péntekig rendszeresen járjanak a családok,illetve hogy az időjárás viszontagságai ne befolyásolják a Gyerekházba járást.

2010. április

 

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.www.nfu.huwww.esza.hu

 

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.
Hiba | Ibrány város honlapja

Hiba

Hibaüzenet

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klcsmhu1/hosts/ibrany.hu/includes/bootstrap.inc:1376) drupal_send_headers() függvényben (/home/klcsmhu1/hosts/ibrany.hu/includes/bootstrap.inc 1235 sor).
  • Error: Call to undefined function drupal_file_scan_write_cache() drupal_page_footer() függvényben (/home/klcsmhu1/hosts/ibrany.hu/includes/common.inc 2806 sor).
A webhelyen nem várt hiba történt. Később érdemes újra megpróbálni.