Zajrendelet hatálybalépés

Tisztelt Lakosság! Ibrány Város Képviselő-testülete június 26-i ülésén döntött a zajvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról és hatálybalépéséről.

 

 

Ibrány várossá, valamint járási székhellyé válása a lakosság zajterhelését megnövelte, ahol nagyobb forgalommal, fokozott szomszédsági zajjal kell számolni. Fokozottan igaz ez a megállapítás a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre, a zöldfelület-fenntartással kapcsolatos tevékenységre, a magáningatlanon hangosító berendezést alkalmazó rendezvényre, a vendéglátó egység területén hangosító berendezés üzemeltetésére.

A helyi jogszabály megalkotásával a Képviselő-testület kifejezte azt a feltett szándékát, hogy rendeleti formában szabályozza az átlagos zajérzékenységű, Ibrányban pihenő, kikapcsolódni vágyó, nyugodt életvitelű emberek nyugalmának biztosítását.

A június 28-án hatályba lépő zajvédelmi rendelet legfontosabb rendelkezéseit az alábbiakban foglaljuk össze.

 

A lakosság háztartási igényeit kielégítő tevékenységre vonatkozó szabályok

Magánszemélyek zajos, illetve zajkibocsátással járó háztartási tevékenységet az alábbi időpontokban végezhetnek

a) munkanapokon 07.00 és 20.00 óra között,
b) szombaton, valamint szabadnapokon 09.00 és 19.00 óra között,
c) vasárnap és ünnepnapokon 09.00 és 18.00 óra között.

A csendet 22.00 órától 07.00 óráig a szabadban vagy nyitott ajtajú, ablakú helyiségben hangoskodással, zenével, hangszerrel vagy egyéb módon megzavarni tilos.

Építési, bontási munkálatok kizárólag az a) és b) pontok szerinti időpontokban végezhetők. Ezen időszakon kívül, továbbá vasárnap és ünnepnapokon ilyen tevékenységet végezni tilos.

Kertműveléshez, zöldfelület fenntartásához kapcsolódó zajkibocsátó tevékenység (fűnyírás, favágás, motoros fűrészelés, kerti traktor, stb.), valamint egyéb gépi berendezések (csiszoló, flex, fúró, stb.) működtetése kizárólag az a) b) és c) pontok szerinti időpontokban végezhetők.

 

Vendéglátó egységek területén üzemeltetett hangosító berendezésre vonatkozó szabályok

Vendéglátó egység területén hangosító berendezést

a) munkanapokon 07.00 és 22.00 óra között,
b) szombaton, valamint szabadnapokon 09.00 és 24.00 óra között,
c) vasárnap és ünnepnapokon 09.00 és 22.00 óra között üzemeltethet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló Kormányrendelet 10. § (1) bekezdésének figyelembevételével.

(Korm. rendelet 10. § (1): Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni. Nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.)

Hangosító berendezést alkalmazó rendezvény a vendéglátó egység területén az a) b) és c) pontjain kívüli időszakokban a rendelet 1. sz. mellékletben található formanyomtatvány alapján, a vendéglátó egység 100 méteres körzetében lévő szomszédos lakóingatlanok tulajdonosainak, bérlőinek legalább 80 %-ának beleegyező nyilatkozatával, valamint a Korm. rendelet 10. § (1)-ben foglaltak igazolásával kerülhet megrendezésre, amennyiben a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vétel során erről nyilatkozott. A bejelentést a rendezvény tervezett időpontja előtt legalább 8 nappal az Ibrányi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani. Hiányos kérelem esetén az igazolás kiállítása megtagadható. A Jegyző az igazolást tájékoztatásul megküldi az Ibrányi Rendőrőrs parancsnokának. A vendéglátó egység helyszíni kapcsolattartója az igazolásokat köteles a rendezvény helyszínén tartani és azokat a Hatóságok felhívására bemutatni.

 

Magáningatlanon hangosító berendezést alkalmazó rendezvény tartására vonatkozó szabályok

Magáningatlan épületen kívüli területén (kerthelyiség, terasz stb.) hangosító berendezést alkalmazó, nem üzletszerű és nem szolgáltató jellegű rendezvény

a) hétfőtől csütörtökig 08.00 és 20.00 óra között,
b) pénteken és szombaton, valamint szabadnapokon 10.00 és 22.00 óra között
c) vasárnap és ünnepnapokon 10.00 és 20.00 óra között tartható.

A magáningatlanon történő zeneszolgáltatás nem zavarhatja a szomszédos ingatlanon tartózkodók nyugalmát.

 

A rendeletben foglalt szabályok megszegője a közösségi együttélés szabályait sérti meg. A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben természetes személyek esetén 50.000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 500.000 forintig  terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

A rendelettel Önkormányzatunknak nem a bírságolás a célja, hanem a békés együttélés, a nyugalom biztosítása, és az egészséges környezethez való alkotmányos jogok érvényesítése.

A rendelet teljes szövege megtekinthető itt: https://or.njt.hu/eli/v01/732264/r/2023/17

Puskás Gyula
aljegyző

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.