Projektek

ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0001 „Mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése az ibrányi általános iskolában”

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0322 az Ibrányi Tanuszodában 37 kVA teljesítményű napelemes erőmű telepítése

ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0005 "Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Ibrányban"

ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0011 "Szociális célú városrehabilitáció Ibrányban"

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0308 „Ibrányi László Művelődési Központ szerepének erősítése a tanórán kívüli oktatási-nevelési tevékenységben”

ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0012 "Kapacitásbővítéssel járó óvodafejlesztés Ibrány Városában"

Ibrány Kertvárosi Sport- és Szabadidőpark kialakítása

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 „Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatása Ibrányban”

ÉAOP-4.1.2/A-09-2010-0017 A gyermekorvosi alapellátás feltételeinek javítása Ibrányban

ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0011 Ibrány és Nagyhalász belterületi vízrendezésének javítása

TIOP-2.1.2-07/1-2008-0015 "Ibrány-Nagyhalászi kistérségi járóbeteg szakellátó központ kialkítása"

TÁMOP-5.2.2.-08/2-2009-0040 „Ibrányi 0-5 éves korú hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítására gyerekház létesítése”

ÁROP-1.A.2/A-2008-0231 - "Ibrány Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése"

TIOP1.2.3-09/1-2009-0018 „Kattintásnyira a világ információs tárától – Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Ibrány- Nagyhalász kistérség területén”

ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0053 „Esély a tanulásra - a korszerű iskola tárgyi feltételeinek megteremtése az integrációs bázisként szolgáló ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskolában”

ÉAOP-3.1.2-2007-0078 „Az ibrányi Kiserdő, Nagy Imre és Rozmaring út gyűjtőúttá történő fejlesztése.

ÉAOP-2007-4.1.5.-2007-0102 „Ibrány Város Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítése"

ÉAOP-5.1.1/E-2008-0040 „Ibrány Városképének javítása"

ÉAOP-3.1.4/B-2008-0020 „Ibrány és Nagyhalász közösségi közlekedési feltételeinek javítása”

„Testvér települési program Ibrány-Várhosszúrét”

TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00008 „Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása Ibrány Város Önkormányzatának vezetésével”

TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00039 Ibrány belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése

TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00014 Északi és a Déli Iparterület fejlesztése Ibrányban

TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00033 Munkába járást segítő kerékpárút építése Ibrány Városban

TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

TOP-4.3.1-15-SB1-2016-00003 „Leromlott városi területek rehabilitációja Ibrányban”

EFOP-1.2.11-16-SB1-2017-00065 „Ezer szállal Ibrányhoz”

TOP-1.3.1-15-SB1-2016-00001 Közlekedésfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében I.

TTP-KP-1-2018/1-000416 Testvér települési programok Ibrány - Várhosszúrét

TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00005 „Víz halad – a kő marad” – A társadalmi kohézió erősítése Ibrányban

TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00031 „Zöld város kialakítása Ibrányban"

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01219 Ibrány Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

VP6-19.2.1.-56-4.17 Közösségi célú közlekedés fejlesztés

TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00028 „Ibrány Város Béke utca csapadékvíz elvezetése”

VP6-19.2.1.-56-3-17 Térségi értékek fesztiválja Ibrányban

Zenei pályázat - Ibrány Város Önkormányzata

Zenei pályázat - Ibrány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata