Integrált Településfejlesztési Stratégia

Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálat

Ibrány Integrált Településfejlesztési Stratégiája. 2015 augusztusában készült el és került jóváhagyásra. Az ITS tervezése kapcsán, hogy a tervezett beavatkozások ne csupán a város önkormányzatának fejlesztési elképzeléseit foglalják keretbe, hanem a városban 2014-2020 között, más szereplők által megvalósítani tervezett, valamennyi fontosabb, jelenleg ismert fejlesztést felöleli és rendszerezi.

A lap alján elérhető és letölthető Ibrány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata.

 


 

MEGHÍVÓ

LAKOSSÁGI KÖZMEGHALLGATÁSRA

 

Ibrány Város Önkormányzata tisztelettel meghívja a város lakosságát a 2015. június 3-án 17 órakor kezdődő közmeghallgatásra.

 

Tervezett napirendi pontok:

- Tájékoztató a Belügyminisztérium által koordinált ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 „Észak-Alföldi Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” projekt keretében készülő Ibrány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) kidolgozottságáról

- Lakossági vélemények, javaslatok kérése

Helyszín: Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár II. emeleti rendezvényterme

Minden érdeklődőt várunk!

Berencsi Béla

polgármester

 

 

 

 

 

 

 


Partnerségi egyeztető fórum

2015. május 13-án Ibrány Város Önkormányzata ismét partnerségi egyeztetést tartott a helyi vállalkozások, intézmények, civil szervezetek képviselőinek. Az egyeztetés fő témái voltak: a helyzetelemzés főbb megállapításainak egyeztetése, SWOT elemzés véglegesítése, a településfejlesztés fő irányainak kijelölése. A regionális koordinátor ismertette a város fejlesztési elképzeléseit is.


Partnerségi egyeztető fórum

2015. április 9-én Ibrány Város Önkormányzata partnerségi egyeztetést tartott a helyi vállalkozások, intézmények, civil szervezetek képviselőinek. A megbeszélés témája Ibrány integrált településfejlesztési stratégiájának megalapozó vizsgálata alapján kidolgozott SWOT elemzés ismertetése, a település fő céljainak a bemutatása, a célok elérését szolgáló projektek megvitatása.

Az Ibrány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját készítő képviselője megnyitójában regionális koordinátor ismertette a projekt fő kereteit, bemutatta a konzorcium képviselőit. Ezt követően prezentációban mutatta be az ITS kidolgozásának kereteit, jelenlegi állását. A résztvevők megfogalmazták kérdéseiket, észrevételeiket, amelyekre Róka László reagált.


Ibrány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Az EU 2020 stratégia sikeres megvalósításában a városoknak kiemelkedő szerep jut. A jövőbeni kohéziós politika célul tűzi ki az integrált várospolitika ösztönzését, amely elősegíti a fenntartható városfejlesztést, s ezzel erősíti a városok kohéziós politikában betöltött szerepét. Alapelvként fogalmazódik meg, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak olyan integrált stratégiákat kell támogatnia a fenntartható városfejlődés érdekében, amely célul tűzi ki a várostérségeket érintő gazdasági, környezeti, éghajlattal összefüggő és társadalmi problémák kezelését.

Ezzel összhangban a járásközpont városoknak Magyarországon integrált településfejlesztési stratégiát (ITS) kell készíteniük, amelyben megfogalmazzák a városfejlesztési elképzeléseiket, s amely az egyik alapdokumentuma lesz a 2014-2020 közötti tervezési időszakban a településfejlesztésre fordítandó Európai Uniós források felhasználhatóságának is.

Az ITS egy középtávú, a területi alapú és szemléletű tervezést figyelembe véve készülő hét évre szóló dokumentum, amelynek legfontosabb célja, hogy megalapozott stratégiai alátámasztást nyújtson Ibrány 2014-2020 között tervezett fejlesztési elképzelései számára. Az integrált településfejlesztési stratégiában – a 2007-2013-as időszakra készült integrált városfejlesztési stratégiától eltérően – nemcsak az önkormányzati, hanem a településen más szereplők által megvalósítani tervezett fontosabb fejlesztési elképzeléseket foglalja keretbe, amely biztosítása érdekében széleskörű projektgyűjtésre és partnerségre támaszkodik.

A tervezés kereteit alapvetően a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szabja meg, amely rendelet szabályozza az ITS-en túl a településfejlesztési koncepciók készítésének főbb szempontjait is. A tervezési folyamat európai uniós támogatással, az ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító jelű pályázat keretében valósul meg. A hivatkozott kormányrendelet mellett ennek megfelelően a tervezés során ezért figyelembe vételre kerültek a pályázati felhívásban, a felhíváshoz mellékelt tervezési segédletben, a Városfejlesztési Kézikönyvben és azok mellékleteiben foglaltak is. Emellett természetesen figyelembe vételre kerültek az EU-s és a hazai szakpolitikák, tervezési keretek és dokumentumok, illetve a releváns ibrányi stratégiák, koncepciók és tervek is. A tervezés során az alábbi két részdokumentum készül el:

- Megalapozó Vizsgálat

- Integrált Településfejlesztési Stratégia

Az ITS célja, hogy a stratégiai tervezés eszközeivel segítse elő az elkövetkező 6-8 év városfejlesztési tevékenységeinek eredményességét. A tervezési munka, a stratégia akkor tekinthető eredményesnek, ha hozzájárul ahhoz, hogy

- a település összességében a lehető legnagyobb mértékben használja ki fejlődési potenciálját a 2014-2020 közötti időszakban;

- olyan módon kerül kialakításra, hogy azt a lehető legnagyobb mértékben tudják támogatni az EU Strukturális és Beruházási alapjainak forrásai, így a város optimálisan képes kihasználni az EU2014–20 közötti időszakának fejlesztési lehetőségeit;

- a stratégiába foglalt tevékenységek (projektek) jelentős része megvalósul a 2014. évet követő időszakban;

- az ITS a város működésének különböző szereplői közti kommunikáció eszközévé válik,  s  így  céljai  és  projektjei  széles  körű  támogatást  élveznek  a  város  társadalmi  és  gazdasági szereplőinek körében,

- hozzájárul ahhoz, hogy a városban folyó egyes fejlesztési tevékenységek - függetlenül  azok  finanszírozóitól  illetve  tulajdonosaitól - egymással  térben  és  időben  összehangoltan  valósuljanak  meg,  erősítve  ezzel  az  egyes  fejlesztési  célú  beavatkozások hatását;

- a közszféra fejlesztései mellett ösztönzi a magánszféra befektetéseit is.

Várjuk a lakosság építő jellegű észrevételeit az ITS.ibranyvaros@gmail.com e-mail címre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letölthető anyagok: 

CsatolmányMéret
PDF icon ITS_Ibrany_honlapra.pdf1.05 MB
PDF icon its_felulvizsgalat.pdf895.07 KB
 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.