Nyírségi Református Egyházmegye Idősek Otthona

Intézményvezető: Dr. Felföldi Zoltán

Cím: 4484 Ibrány, Lehel u. 43-45.

Telefon: 06 42/ 200-256

Aktuális térítési díjainkról a lap alján, a mellékletek között tájékozódhat!


 

Intézményünkről:

A meghatározó szolgáltatásunk a bentlakásos ellátást nyújtó időskorúak otthona, amelynek keretében 70 férőhelyet tartunk fent két telephelyen. Az idősotthon országos ellátási területtel várja igénybevevőit. Alapellátás keretében szociális étkezés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, és mint nappali ellátás, időskorúak klubja működik.

A házi segítségnyújtás 50 főre, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 45 készülékre, az időskorúak klubja 20 főre van engedélyezve. Az étkezés, a házi segítségnyújtás és az időskorúak nappali ellátása (időskorúak klubja) ellátási területe Ibrány város közigazgatási területére, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében pedig Ibrány, Gávavencsellő, Buj, Paszab és Tiszabercel települések közigazgatási területére terjed ki.

Intézményünk református fenntartású, és ennek szellemében működik, de természetesen felekezeti hovatartozástól függetlenül fogadjuk a jelentkezőket.

Szolgáltatásainkról:

A fenntartó feladata a 70 férőhelyes idősek otthonának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által meghatározott feltételek szerinti működtetése, a bentlakók ellátása, életkörülményeinek biztosítása, étkeztetés-, egészségügyi – orvosi ellátás biztosítása, és a lakókkal kötendő megállapodás alapján egyéb ellátások biztosítása. Az ellátotti körbe az önmagukról nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes gondozottak tartoznak.

A 20 férőhelyes idősek klubja elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szolgáltatásokra. A szolgáltatások igénybevétele lehetőséget nyújt az elmagányosodás negatív hatásának kivédésére, szellemi leépülés kockázatának csökkentésére, a fizikai aktivitás megőrzésére.

Szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguknak illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, illetőleg azt is, aki kora, vagy egészségügyi állapota miatt nem képes az étkeztetésről más módon gondoskodni.
A házi segítségnyújtás azon időskorú személyeknek áll rendelkezésére, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak. Az engedélyezett ellátotti létszám 50.

A házi segítségnyújtás mellett működtetjük a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 45 készülék alkalmazásával Ibrány város, mint gesztor település, valamint a környező 4 település közreműködésével. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely biztosítja az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, valamint szükség esetén további, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe tartozó ellátás kezdeményezését.

 

 
Az intézmény fő, meghatározó ellátási formája a tartós bentlakásos szolgáltatás. Az intézményi felvétel írásban kezdeményezhető, az e célra rendszeresített kérelem nyomtatványon. Az igénylő saját környezetében megismert egészségügyi, szociális körülményei alapján az intézményvezető dönt a felvételről. Az igénybevevővel az ellátás igénybevételét megelőzően az intézményvezető megállapodást köt. A leendő lakó részletes tájékoztatást kap az intézményi ellátás feltételeiről, valamint az intézmény házirendjéről.

Az intézmény jellemzően 2 férőhelyes elhelyezést biztosít. A lakószobák többsége fürdőszobával ellátott. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy az igénybevevő saját bútorzatával rendezhesse be a lakószobát, valamint magával hozhassa személyes használati tárgyait.

A fenntartó külön főzőkonyháról biztosítja a napi háromszori és két kiegészítő, valamint szakorvosi javaslat alapján diétás étkezést biztosítunk. Teakonyháink lehetőséget adnak kisebb ételkészítésre, melegítésre. Közösségi együttlétnek, istentiszteleteknek társalgóink adnak teret.

Az intézmény utcafrontja, és belső udvara parkosított. Parkolási lehetőség a belső udvarban, és az épületek előtt van lehetőség. Az otthontól kb. 5 percre elérhető a város központja, üzletek, posta, polgármesteri hivatal, művelődési központ, piac stb.

Programok, szervezett foglalkozások:

Az intézmény nyitott, nem követelmény a vallásos meggyőződés, azonban elvárt a házirend maradéktalan betartása.

Heti két alkalommal van református, míg havonta egy alkalommal görög katolikus istentisztelet. A mentálhigiénés munkatársi feladatokat református lelkészek látják el. Hétköznapokon reggelente református áhítatokra várjuk lakóinkat.

Szervezett foglalkozásokat (imaórák, manuális tevékenységek, szellemi vetélkedők stb) a szakképzett foglakoztatás szervező tartja. Televízió (kábel tv), sajtó, kártya, kiskönyvtár rendelkezésre áll.

A város három felekezet szerinti templomában is lehet vallását gyakorolnia az arra igényt tartóknak. A művelődési központ szolgáltatásai, és rendezvényei is elérhetők. A helyi civilszervezetekkel (nyugdíjasok egyesülete, RIKE stb.), óvodákkal, iskolával jó kapcsolataink vannak, így ők is tartanak rendezvényeket nálunk csakúgy, mint a helyi református egyházközség kórusa, a Laudamus. Évente egy-két alkalommal kirándulást szervezünk.

Segítjük lakóink családi kapcsolatainak ápolását, fenntartását. Látogató fogadására a lakószobában, a társalgókban is lehetőség van.

Intézményünk a vonatkozó jogszabályban meghatározott szakmai létszámmal és kisegítő személyzettel rendelkezik.

Dr. Felföldi Zoltán
intézményvezető

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.