Ibrányi Integrált Szociális Szolgáltató Központ

 

Ibrányi Integrált Szociális Szolgáltató Központ

 
„E földi vándorúton ama bizonyos hamuba sült pogácsa a család. Jó szava, szelleme, védőszentje a mesebeli hősnek, aki nélküle indul nagyobb veszedelmek közé kerül, sebezhetőbb minden tekintetben. Némelykor ép a legutolsó menedék. A család az, ahol zúzmarás időkben titkon ünnepelhető a titok: az együvé tartozás tudata”.
Sütő András

Intézményünk bemutatása

Az Ibrányi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Ibrány Járás területén nyújt szociális alapszolgáltatás keretén belül segítséget a szolgáltatást igénybe vevők számára, illetve hatósági eljáráshoz kapcsolódó tevékenységet végez.

Illetékesség tekintetében 8 településen látunk el szakmai feladatokat. Két szakmai egység (család-és gyermekjóléti szolgálat illetve család-és gyermekjóléti központ) keretén belül biztosítjuk a gyermekjóléti szolgáltatást és családsegítést, az 1997. évi XXXI. tv., az 1993. évi III. tv., az 1/2000. SzCsM. rendelet, a 15/1998. NM rendelet illetve a gyermekek védelme érdekében alkotott jogszabályok alkalmazásával.

Tevékenységünkről bővebb információt az oldalon található Szervezeti Működési Szabályzat és a Szakmai Program tartalmaz.

Cím: 4484 Ibrány, Szabolcs út 50.

Intézményvezető: Tábori Ilona

Telefon: 06 42/200-381

E-mail: csskibrany@gmail.com

Tisztelt látogatók! Intézményünk adatvédelmi tájékoztatóját megtekintheti, illetve letöltheti a mellékletek közül!


 

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

IBRÁNYI INTEGRÁLT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
esetmenedzser Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az 1997. évi XXXI. tv., 1993. évi III. tv., 1/2000. SzCsM. rendelet, a 15/1998. NM rendelet illetve a gyermekek védelme érdekében alkotott jogszabályok alkalmazásával, a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó, hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek, valamint a gyermekjóléti központ esetmenedzseri munkakörében meghatározott feladatok szakszerű ellátása .

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő.

Munkavégzés helye: Ibrány

Álláshirdető szervezet bemutatása: Intézményünk család- és gyermekjóléti központként funkcionál Ibrány Járás területén. Illetékesség tekintetében 8 településen látunk el szakmai feladatokat, két szakmai egység (család-és gyermekjóléti szolgáltat illetve család-és gyermekjóléti központ) keretén belül biztosítjuk a gyermekjóléti szolgáltatást. Az intézmény tevékenységéről bővebb információ Ibrány város honlapján, az ibrany.hu/szociális intézmények menüben található.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázattal kapcsolatosan további információt munkaidőben Tábori Ilona ad a +36/30/589 1631 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: levélben.

Cím: Ibrányi Integrált Szociális Szolgáltató Központ (Tábori Ilona intézményvezető) 4484 Ibrány, Szabolcs u.
50. sz. (mely egyben a munkavégzés helyének címe) és emailban:csskibrany@gmail.com címen. A pályázók kiértesítése levélben történik. A szerződés határozott idejű 2024.december 31.-ig.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Gyermek- és ifjúságvédelem, Általános Szociális Munkás, illetve a 15/1998. (IV.30.)NM rendelet 2. sz. mellékletek II. rész 1/a pontjában foglaltak szerint.

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 3

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (speciális: Gyvt. 10/A.§(1) bekezdés), igénylésről szóló igazolás
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Gyvt. 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagba foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- Egészségügyi alkalmasság

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória: B

Egyéb pályázati előnyök:

- Helyismeret

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

- Pszichés terhelhetőség (alap)
- Kommunikációs készség (alap)
- Konfliktus-kezelés (alap)
- Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
- Határidők betartása (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- részletes szakmai önéletrajz
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Nyilatkozat büntetlen előéletről

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.08. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatot az intézményvezető bírálja el, ezt követően írásban kerülnek kiértesítésre a pályázók.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.03.15. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Ibrány Város Honlapja

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.03.25.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.02.26.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 54507
Intézményi iktatószám: 33-2024/V

 


Az Ibrányi Integrált Szociális Szolgáltató Központ Ibrány Járás területén az alábbi ingyenes szolgáltatásokat biztosítja a szolgáltatást igénylők számára:

 

Pszichológiai segítségnyújtás, tanácsadás:

Pszichológus: Dr. Fábiánné Kiss Mónika

A szolgáltatás igénybevételének időpontjai: Minden hónap 2. és 4. hetének keddi napjai. 11.00 órától 16.00 óráig.

 

Jogi segítségnyújtás, tanácsadás:

Ügyvéd: Dr. Nagy László

A szolgáltatás igénybevételének időpontja: Minden hónap 2. hetének pénteki napja, 08.00 órától 12.00 óráig.
(Térítési díj ellenében az ügyvéd jogi képviselet is vállal.)

 

Családterápia:

Családterapeuta: Dr. Bugarin-Horváth András

Kapcsolattartási ügyelet:

Problémás szülő-gyerek-hozzátartozó kapcsolat esetén

 

A szolgáltatások igénybevételhez telefonon lehet időpont kérni a: 06-42/200-381 telefonszámon, illetve személyesen az intézményben, ügyfélfogadási időben a következő címen:  4484 Ibrány, Szabolcs u. 50. sz.

Error: Call to undefined function drupal_file_scan_write_cache() drupal_page_footer() függvényben (/home/klcsmhu1/hosts/ibrany.hu/includes/common.inc 2806 sor).

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.
Hiba | Ibrány város honlapja

Hiba

Hibaüzenet

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klcsmhu1/hosts/ibrany.hu/includes/bootstrap.inc:1376) drupal_send_headers() függvényben (/home/klcsmhu1/hosts/ibrany.hu/includes/bootstrap.inc 1235 sor).
  • Error: Call to undefined function drupal_file_scan_write_cache() drupal_page_footer() függvényben (/home/klcsmhu1/hosts/ibrany.hu/includes/common.inc 2806 sor).
A webhelyen nem várt hiba történt. Később érdemes újra megpróbálni.