Ibrány Város és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

 

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat

 
„E földi vándorúton ama bizonyos hamuba sült pogácsa a család. Jó szava, szelleme, védőszentje a mesebeli hősnek, aki nélküle indul nagyobb veszedelmek közé kerül, sebezhetőbb minden tekintetben. Némelykor ép a legutolsó menedék. A család az, ahol zúzmarás időkben titkon ünnepelhető a titok: az együvé tartozás tudata”.
Sütő András

Cím: 4484 Ibrány, Szabolcs út 50.

Intézményvezető: Szoboszlai Ildikó

Telefon: 06 42/200-381

E-mail: csskibrany@freemail.hu

Tisztelt látogatók! Intézményünk adatvédelmi tájékoztatóját megtekintheti, illetve letöltheti a mellékletek közül!


 

Pályázat!

 

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
esetmenedzser munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4484 Ibrány, Szabolcs u. 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermek védelme érdekében a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek ellátása. Prevenciós feladatokban való részvétel. A Család-és Gyermekjóléti Központ jogszabályok által meghatározott feladatainak szakszerű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, Szociális munkás, szociálpolitikus, szociál pedagógus,
• Helyismeret - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó személyes adatait és elérhetőségét.
• Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
• Nyilatkozat arról ,hogy a pályázóval szemben az 1997. évi XXXI. tv. 15.§(8) bek. meghatározott okok nem állnak fenn.
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthessenek.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Helyismeret

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű terhelhetőség, empátiás készség, tolerancia, problémamegoldó képesség, jó kommunikáció,

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Kiváló szintű terhelhetőség, empátiás készség, tolerancia, problémamegoldó képesség, jó kommunikáció

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gerákné Mátyás Erika nyújt, a 42/200-381 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat címére történő megküldésével (4484 Ibrány, Szabolcs u. 50.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 128/2021 , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.

• Személyesen: Gerákné Mátyás Erika, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4484 Ibrány, Szabolcs u. 50.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot háromtagú bizottság bírálja el. Személyes meghallgatásra csak azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Ibrány Város Honlapja,Ibrányi Járás településeinek honlapjai. - 2021. április 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A foglalkoztatás kezdetén 3 hónap próbaidő kitöltésére kerül sor.

 

 


 

A családsegítő szolgálat által végzett feladatok igénybe vehető ingyenes szolgáltatások:

 • Családgondozást végez.
 • Figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentális helyzetét a felmerülő problémák megoldásában segítséget nyújt.
 • Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszert működtet.
 • Információnyújtás.
 • Tájékoztatást nyújt a szociális családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, a hozzájutás lehetőségeiről.
 • Tanácsadást szervez:(pszichológiai, jogi, mentálhigiénés, pedagógiai).
 • Ügyintézési nehézségek esetén segítség nyújtás.
 • Dologi javak gyűjtése, továbbadása (pl: használt ruha, cipő, könyvek, játékok, bútorok, műszaki cikkek stb.)
 • Aktív korú, rendszeres szociális segélyben részesülőkkel együttműködés.
 • Drogprevenciós foglalkozások szervezése általános iskolában, gimnáziumban.
 • Nyári táborok szervezése.
 • Önszerveződő gyermekcsoportok programjainak támogatása.
 • Hátrányos helyzetű gyerekek karácsonyának szervezése.
 • Fórumok szervezése.
Egyéb feladatok:
 • Pályázatok figyelemmel kísérése, ill. írása.
 • Kapcsolattartás civil szervezetekkel.
 • Tereptanári feladatok ellátása.