Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ibrányi Tagintézménye

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Cím: 4484 Ibrány, Lehel u. 59. - megközelíteni az általános iskola Ady u. bejáratán lehet!

Telefon: 06-30/ 27-16-504

E-mail: ped.szakszolgalat.ibrany@gmail.com

Web: ibrany-szakszolgalat.webnode.hu

Nyitva tartás:

hétfő-csütörtök 8:00-16:00
pénteken 8:00-14:00

A pedagógiai szakszolgálat köznevelési feladatot ellátó intézmény, mely a szülők és a pedagógusok nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását hivatott segíteni.

Tagintézményünkben a következő szakfeladatok ellátása valósul meg:

Nevelési tanácsadás,  Korai fejlesztés, Szakértői bizottsági tevékenység, Logopédiai ellátás, Gyógytestnevelés, Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.

Ellátási területünk:

Ibrányi járás körzetében lakó, vagy tanuló gyerekek számára. Az intézménybe szűréssel, vizsgálatkérő kitöltése után kerül be a gyermek, a tanuló, melyek letölthetők az intézmény web-oldaláról.

Mojszáné Tirol Zsuzsanna tagintézmény igazgató

Gégény Tibor pszichológus - péntek: 13-14 óra
Polgár László Zsoltné logopédus -hétfő: 15-16 óra
Puskásné Kovács Krisztina gyógypedagógus - hétfő: 15-16 óra
Román-Simon Szabina logopédus - hétfő: 15-16 óra
Simonné Berencsi Aranka logopédus, gyógypedagógus - hétfő: 15-16 óra
Szalai Dóra pszichológus - hétfő: 15-16 óra
Széki Csaba gyógytestnevelő - kedd: 12:30-14:30 óra

 


Bemutatkozunk

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ibrányi Tagintézményének az elődje az ibrányi Árpád Fejedelem Általános és Művészeti Iskola, Komplex Pedagógiai Szakszolgálat volt.

A 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 3 § (1) bekezdése értelmében, 2013.09.01-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ibrányi Tagintézményévé vált, melynek címe: 4484 Ibrány, Lehel u. 59. A munka koordinálását a Nyíregyházi Tankerület végzi.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Ibrányi Tagintézményének ellátási körzete az Ibrányi járás területén működő nyolc település: Balsa, Buj, Gávavencsellő, Ibrány, Nagyhalász, Paszab, Tiszabercel, Tiszatelek - óvodái, iskolái, középiskolái.

SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEINK:

Az Ibrányi tagintézményben dolgozó pszichológusaink: Gégény Tibor és Seres Nóra, gyógypedagógusaink – melyből Puskásné Kovács Krisztina tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos, N. Szász Angéla pszichopedagógia szakos, Simonné Berencsi Aranka tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus /logopédus, Polgár Lászlóné logopédus, és Széki Csaba gyógytestnevelő végzi a munkáját. Munkánkat Gaál-Szabó Tímea szakszolgálati titkár segíti: az adminisztrációban, adatszolgáltatásban, átlátható nyilvántartás vezetésében.

Szakszolgálatunkban magas szaktudású, a gyermekek fejlődése iránt elkötelezett többségében több diplomás, szakvizsgázott pedagógusok dolgoznak, akik odaadással, hozzáértésükkel járulnak hozzá a szakszolgálati munka színvonalához, hogy mind a szülők, a gyermekek, mind pedig a feletteseink elégedettek legyenek.

Az Ibrányi általános iskola épületében működünk, bár nagy hiányosság, hogy az utcafrontról nem lehet hozzánk bejönni, megközelíteni az iskola Ady utcai bejáratán át lehet. A közelmúltban megnyert pályázatnak köszönhetően, új, korszerű helyiségekben várjuk a hozzánk forduló gyermekeket és szüleiket. Minden szakembernek saját terme van, melyet igen nagyra értékelünk, próbáljuk barátságossá alakítani, hogy a hozzánk érkező gyerekek minél hamarabb feloldódjanak. Többféle fejlesztő játékkal, mozgásfejlesztő eszközzel, szűrővizsgálati eszközzel, teszttel rendelkezünk, valamint kevés szakkönyvvel. Az előtérben a hirdetőtáblán fontos tudnivalókat, információkat osztunk meg a hozzánk fordulóknak. Az web-oldalunkon is tájékozódhatnak, dokumentumokat tölthetnek le a hozzánk fordulók.

SZAKSZOLGÁLATUNKBAN A KÖVETKEZŐ FELADATOK VALÓSULNAK MEG:

I. Szakértői bizottsági tevékenység 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 11.§

A tankerületi szakértői bizottság feladata:

a harmadik életévüket betöltött gyermek, tanuló teljes körű pszichológiai, pedagógiai, gyógypedagógiai vizsgálata;
a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása és az ehhez kapcsolódó felülvizsgálatok elvégzése;
a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása.

Szakértői bizottsági tevékenységben ettől a tanévtől 2 fő pszichológus és 4 fő gyógypedagógus vesz részt. Így a jogszabály által előírt komplex pszichológiai, pedagógiai, gyógypedagógiai vizsgálatot teljesíteni tudjuk.  A vizsgálati órák beosztását a bejelentkezés sorrendjében végezzük.

A pszichológusok a kliens életkorának, képességének és a vizsgálati problémája alapján választják ki a megfelelő teszteket, a vizsgálathoz szükséges eszközöket. A szakértői bizottsági munkánkban főleg tanulási és magatartási problémával érkező gyerekeket vizsgálunk. Az óvodásokkal a megfigyelés és a szülői interjúk mellett intelligenciatesztet, szabadrajzot, bábtesztet és világjátékot veszünk fel. 6 éves kortól 16 éves korig külön intelligenciatesztet használjuk, ha az időbe még belefér, kiegészítjük egy-egy rajzteszttel, Szülői Képességek és Nehézségek Kérdőívvel vagy egyéb papír-ceruza teszttel. 16 éves kor felett is más intelligenciatesztet alkalmazzuk.

A gyógypedagógiai vizsgálatok a képességekre, olvasás, írás, számolási készségek korosztálynak megfelelő készültségének mérésére irányulnak.

Az iskolaérettségi vizsgálatok idején a terápiákat felfüggesztjük, hogy időre minden gyereket meg tudjunk vizsgálni. A tavasz folyamán az iskolaérettségi vizsgálatokat a „Vizsgálóeljárás Az Iskolába Lépéshez Szükséges Fejlettség Felméréséhez eszköztár alapján végeztük minden óvodás esetében. A vizsgálóeljárás kissé hosszadalmas, némely gyermeknek fárasztó, de részletes, minden képességterületet felölel, átfogó képet ad a gyermek különböző területen nyújtott teljesítményéről. Hasznosnak tartjuk. Minden részterületen gyengén teljesítő gyerekek esetében kiegészítő intelligencia vizsgálatot végeztek pszichológusaink.

A pszichológusokkal, logopédusokkal, gyógypedagógusokkal team munkában működve alapos megfontolás, megbeszélés után írjuk meg a tankerületi szakvéleményeket, fejlesztési javaslatokat, - szükség esetén további vizsgálatra küldjük a gyereket.

II. Nevelési tanácsadás

Ebben a tevékenységben elsőbbséget élvezz a prevenciós szemlélet. Segítségünket kérheti a szülő, valamint az szülő egyetértésével az óvoda és az iskola. A nevelési tanácsadás keretein belül történik annak a mérlegelése, hogy tanácsadásban vagy komplex vizsgálatban részesüljön a gyerek A magatartási, viselkedési problémával küzdő, szorongó gyerekek számára terápiát nyújtunk. Egyéni és csoportos terápiában tudjuk fejleszteni a hozzánk fordulókat. Hiszünk abban, hogy a sikeres munkához elengedhetetlen a szülőkkel és a pedagógusokkal való együttműködés. A partneri szemlélet és a team-munka hozzájárul egy komplexebb kép megismeréséhez.

A nevelési tanácsadási munkát folyamatként közelítjük meg, melyet a szülők tájékoztatása és a konzultációk során is hangsúlyozunk. Az eset jellegéből adódik, hogy rövid dinamikus vagy hosszabb tanácsadási, vagy terápiás munkára szerződünk, a lehetőségek és a szülő igényeinek figyelembe vételével szerződés megújítást is végzünk.

Gyógypedagógusaink az óvodásoknak tartanak fejlesztő foglalkozásokat a járás majdnem minden óvodájában.

A fejlesztések a hátrányos szociális körülmények közül érkező gyerekek tekintetében még inkább szükségesek, hogy elérjék azt a képességszintet, hogy ne okozzon kudarcot az írás, olvasás tanulása az iskolában.

III. Logopédiai ellátás

15/2013-as EMMI rendelet 25. § (3) bekezdése előírja ötödik életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és ennek eredménye alapján szükség szerint a gyermek további pedagógiai, pszichológiai, orvosi vizsgálatának kezdeményezését.

SZÓL-E? – Szűrőeljárás - az óvodáskori logopédiai ellátáshoz nagyon jó eredménnyel használják logopédusaink. Mivel a kis létszámú szakszolgálatokhoz tartozunk, így májusi kezdéssel leszűrik az összes 5 éves óvodást. Szeptemberre a kimaradó nyári születésű gyerekek maradnak. Ez a vizsgálat rávilágít azokra a képességekre, melyek az olvasás, írás elsajátításának nélkülözhetetlen területei. A prevenciós szemléletünk hangsúlyozottá válik, próbáljuk megelőzni az iskolai kudarcok kialakulását. A szűrésről tájékoztatást küldünk a szülőnek, majd akiket be fognak venni a logopédiai terápiába azokat megvizsgálják (kiegészítő vizsgálat) és róluk fognak logopédiai véleményt készíteni, így azok a gyerekek kerülnek be az ellátásba, akiknél valamilyen problémát észlelünk. A logopédiai munkát 2 főállású logopédus végzi heti 20 órában. Az óvodákban heti 1alkalmat, tanácsadást, súlyosabb esetben 2 alkalmat, terápiát biztosítanak a gyermekek számára, így is szakemberhiány miatt, nagyon sok gyermek kimarad az ellátásból. Nagyon fontos, hogy a szülő partner legyen gyermeke fejlődése érdekében, keresse, kérje a logopédusok tanácsát.

IV. Gyógytestnevelés

15/2013-as EMMI rendelet 28. § (1) Az Nkt. 18. § (2) bekezdés h) pontja szerinti gyógytestnevelés feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása, ha az iskolaorvosi vagy szakorvosi vizsgálat gyógytestnevelésre utalja. A gyógytestnevelés megszervezése, személyi feltételeinek biztosítása az intézmény feladata a Központ által kijelölt nevelési-oktatási intézményekben. Óraadó bevonásával próbáljuk megoldani az órákat.

Az elmúlt évek statisztikai adatait áttekintve megjegyezhetem, hogy a gyógytestnevelési tanulócsoportok összetétele nem sokat változott. Természetesen év közben is van mozgás (15-20%) az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálatok eredményeként. Zömében ortopédiai esetek fordulnak elő, kevesebb a belgyógyászati probléma miatt beutalt tanuló. Belgyógyászati betegségeknél főleg az asztmatikus betegségek, az allergia fordul elő gyakrabban, de egyre növekvő számban jellemző még a kóros kövérség is. A csoportok vegyes diagnózisúak.

A foglalkozások levezetése során fontos, hogy a gyógytestnevelők tudatosítsák a tanulókban, nem betegek és a gyógytestnevelést ne érezzék stigmának. Ennek nagy hangsúlyt kell adni az iskolában, ahol a gyerekek a foglalkozásokon a testnevelés órájuk helyett, osztálytársaiktól elkülönítve vesznek részt.

A tanévi ellátásra szoruló tanulóinak kiszűrésében nagy segítségünkre voltak az intézmények iskolaorvosai és védőnői. Aktív együttműködésüknek köszönhető, hogy a szűrés határidőre elkészült. Évek óta változatlanul magas az ellátásra szoruló gyermekek száma és csupán a felét vagyunk képesek ellátni szakemberek hiányában.

Mint minden más szakszolgálat szakember hiánnyal küzdünk. A törvényben előírt feltételeknek való megfeleléshez több gyógytestnevelőre és logopédusra lenne szükségünk.

Ezen felül szeretnék beindítani a következő évben a korai fejlesztést, mely további szakemberigénnyel jár.

 

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.
Hiba | Ibrány város honlapja

Hiba

Hibaüzenet

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klcsmhu1/hosts/ibrany.hu/includes/bootstrap.inc:1376) drupal_send_headers() függvényben (/home/klcsmhu1/hosts/ibrany.hu/includes/bootstrap.inc 1235 sor).
  • Error: Call to undefined function drupal_file_scan_write_cache() drupal_page_footer() függvényben (/home/klcsmhu1/hosts/ibrany.hu/includes/common.inc 2806 sor).
A webhelyen nem várt hiba történt. Később érdemes újra megpróbálni.