Pályázat

Pályázat aljegyzői munkakör betöltésére

Ibrány Város Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Ibrányi Polgármesteri Hivatal aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4484 Ibrány, Árpád utca 5-7.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok hatáskörök ellátása.

Ellátandó feladatok:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok hatáskörök ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok hatáskörök ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 23

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az Ibrányi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata alapján az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Főiskola, felsőfokú képesítés, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,,

• legalább két éves közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

• 6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása

• munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• jogi vagy közigazgatási szakvizsga

• választás lebonyolításában szerzett gyakorlati, szakmai tapasztalat,

• helyismeret

Előnyt jelentő kompetenciák:

• vezetési, szervezési készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• a pályázó szakmai önéletrajzát a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletében meghatározott adattartalom szerint, - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy arra vonatkozó igazolást, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte (legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani), - végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,

• a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik

• az aljegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelést maximum 2 oldal terjedelemben,

• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot,

• közigazgatási gyakorlat, előnyt jelentő feltételek igazolását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trencsényi Imre polgármester nyújt, a 0642/527019-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Ibrányi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4484 Ibrány, Árpád utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ibr/882-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

• Elektronikus úton Trencsényi Imre polgármester részére a polgarmester@ibrany.hu E-mail címen keresztül

• Személyesen: Trencsényi Imre polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4484 Ibrány, Árpád utca 5-7. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A pályázati határidőt követően a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg. A pályázat elbírálásáról Ibrány Jegyzője javaslatára Ibrány Város Polgármestere dönt. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót írásban értesítjük a pályázat eredményéről. Ibrány Város Polgármestere a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.ibrany.hu - 2022. március 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.