TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 „Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatása Ibrányban”

 

 

Nagy örömmel értesítjük a település lakosságát, hogy városunk sikeresen pályázott aTÁMOP-5.3.6.-11/1-2012-0024 „Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatása Ibrányban” című program országos szintű elterjesztésére kiírt pályázat keretében.

A program átfogó célja: Ibrány település Fecske- Pacsirta- Bessenyei utcák által lehatárolt szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A bevont személyek olyan családok tagjai, amelyeknél a különböző programokon keresztül biztosítható az egész család felzárkózásának segítése.

A pályázati program keretében a következő fő tevékenységek valósulnak meg:

- képzések, tréningek szervezése,
- továbbtanulás, szakmai ismeretek elsajátítása,
- mini Teleház létrehozása,
- felvilágosító, családvédelmi tanácsadások szervezése,
- higiénés lehetőségek biztosítása, szociális blokk (fürdő létesítése),
- roma kultúra, roma hagyományok megismertetése, megőrzése, 
- egészségügyi felvilágosító programok, rendszeres szűrések,
környezetvédelmi programok biztosítása, lakókörnyezet rendbetétele, szépítése, 
- a roma és a nem roma lakosok közötti kapcsolat erősítése, egymás elfogadásának segítése, közös rendezvények szerevezésével. 

A foglalkozások, szolgáltatások központja a Csillagház-Cserhaj szolgáltatóház, amely az önkormányzat tulajdonát képezi, a szegregátum közelében helyezkedik el. A program kapcsán a szegregátum területén kialakításra kerül továbbá egy Csillag szolgáltatópont, ami a Biztos Kezdet Gyerekház bővítésével valósul meg, ez által lehetővé válik bizonyos háztartási funkciók elérése is.

A Komplex telep-program további célja, hogy lehetőséget nyújtson mind a helyi lakosok, mind pedig a szegregátumban élők számára, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz, problémájuk komplex módon, egymásra épülten kerüljön kezelésre.

 

 

 

 

 

 


 

A TÁMOP 5.3.6. „Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatása Ibrányban” pályázat keretében megvalósított „Csillagfény” karácsonyi forgatag

A Komplex telep-program munkatársai adományokat gyűjtöttünk a programba bevont három utcában (Fecske, Pacsirta, Bessenyei) lakó hátrányos helyzetű családok számára. A Csillagfény karácsonyi forgatag elnevezésű rendezvényünket 2012. december 18-án tartottuk meg a Gyerekház udvarán. A családokat személyesen kerestük és hívtuk meg az általunk készített meghívókkal.

A rendezvényt a gyerekek roma hagyományokat őrző táncos műsora indította, míg az udvaron felállított sátorban zsíros kenyeret hagymával és forró teát kínáltunk a szép számmal megjelentek számára.

A program végén ajándékcsomagot osztottunk ki a halmozottan hátrányos helyzetű családoknak, melyben tartós élelmiszer, üdítő, gyümölcs, ruhanemű és játék volt, ezzel szerettük volna szebbé és örömtelibbé tenni az ünnepeket. Ünnepségünkön részt vett Balogh János RNÖ elnöke és Korsoveczki Györgyné az Óvoda úti óvoda vezetője.

Segítségünkre voltak a helyi vállalkozók, magánszemélyek és névtelen adományozók is, akiknek köszönjük a felajánlásokat: Anthorium Virágüzlet, Aszto-Trade Kft., Balogh János RNÖ elnöke, Baloghné Revák Marianna, Baptista Szeretetszolgálat és ibrányi óvodája, Bíró és társa, Denti-Prax Bt., Feller Ital-nagykereskedés, Gerák Lászlóné, Gönczi Béla, IMTEF Szövetkezet, KFZS Kft., Kulcsár-Baranyi Kft., Kulcsár István, Móré Zoltán, Dr. Nagy Ferenc, Nagy Ferenc, Novák Csemege, Török Bt., Vígh László.

 

 

 

 

 

 


 

 

KOMPLEX TELEP-PROGRAM HÍREI

 

2012. október 1-jén indult el TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 „Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatása Ibrányban” programunk, melynek átfogó célja Ibrány település Fecske, Pacsirta, Bessenyei utcák által lehatárolt szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. 

A szegregátumban élő általános iskolás gyermekek részére Tanodát működtetünk a Biztos Kezdet Gyerekházban, ahol segítséget nyújtunk az iskolai házi feladatok elkészítéséhez, tanuláshoz. Jelenleg 10 gyermek jár a tanodába, első osztályostól hatodik osztályosig.
 

Tanodánk olyan intézmény, amely iskolán kívüli foglalkozás keretében a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, közülük is főként a hátrányos megkülönböztetésük miatt még nehezebb helyzetben lévő romák iskolai sikerességét, továbbtanulását kívánja elősegíteni, ezáltal javítva későbbi esélyeiket a munkaerőpiacon való érvényesülésre és a társadalmi integrációra. 

A gyerekek nagyon szeretnek hozzánk járni és pozitív visszajelzést kaptunk mind a tanárok, mind a szülők részéről. Tanodánkba szeretettel várjuk a szegregátumban élő alsós és felsős általános iskolás tanulókat.

Tanodás gyerekeinknek 2013. február 28-án Farsangi ünnepséget tartottuk. A gyerekek farsangi álarcot készítettek, majd csapatokba rendeződtek és betűkereső-, illetve sorversenyeken vettek részt. Volt még pufievő, szörpivó, palacsintaevő verseny. A játékok befejeztével farsangi fánkkal kínáltuk a gyerekeket.

 

 
A húsvéti ünnepségünket 2013. március 28-án tartottuk a Biztos Kezdet Gyerekházban. Az ünnepségen a szegregátumban élő általános iskolás gyerekek vettek részt.

A rendezvényt egy húsvéti történettel indítottuk, aminek meghallgatása után kérdéseket tettünk fel, és a helyes válaszokért húsvéti jutalom járt. Csapatjátékokat szervezetünk, mint pl. tojáskereső verseny; táncverseny; tojásgurító verseny; célbadobó verseny; pókjárás tojással; nyuszi készítés papírtányérból; tojás színező verseny; húsvéti kirakó verseny. A rendezvény befejezése a fiúk locsolóverseivel és ajándékok kiosztásával zárult.

 

 

A projekt keretében tervezett szakképzések és felzárkóztató képzés, valamint a kapcsolódó szolgáltatások a Türr István Képző és Kutató Intézet szervezésében valósulnak meg. A tervezett képzések: kerti munkás, betanított kőműves és festő, gipszkarton szerelő, felzárkóztató képzés, készségfejlesztő, szocializációs tréning.

A felnőtt lakosság részére hamarosan beindítjuk első képzésünket, mely az OKJ-s kerti munkás képzés lesz. A képzésben a szegregátumban élő, aktív korú 18-45 éves felnőttek vehetnek részt, akik ez által szakképesítést szereznek és így nő az esélyük a munkaerőpiacra történő visszatérésre. 

A programban dolgozó esetmenedzserek a projekt fejlesztéseiben érintett szegregátumban élő, 3-45 éves korú személyek 60%-ára vonatkozóan egyéni fejlesztési tervet készítettek, melyben foglalt tevékenységek végrehajtása, nyomon követése, felülvizsgálata, szükséges módosítása zajlik.

Folyamatban van egy családi nappal egybekötött gyermeknap szervezése a projektbe bevont célcsoporttagok számára, ahol különböző gyermekprogramokat és egészségügyi szűréseket szeretnénk megvalósítani.

Célunk a roma identitástudat erősítése, a roma hagyományok megismertetése és népszerűsítése, illetve a település lakosságával való együttélés, együttműködés elősegítése.

 

 

 

 

 


 

Hírek a „Komplex telepprogramról”

Az elmúlt hónapokban számos kulturális és közösségi program került megrendezésre aTÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 „Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatása Ibrányban” programunkban az Európai Unió támogatásával.

A már fél éve működő Tanodánk sikerességét mutatja, hogy pozitív visszajelzést kapunk mind a szülők, mind a pedagógusok részéről. Örülünk, hogy sok szülő tapasztalja a Tanoda működésének eredményességét. Ezt bizonyítja, hogy a gyerekek tanulmányi eredményei fejlődést mutatnak.

 

A Madarak és Fák Napja alkalmából tanulmányi kirándulást szerveztünk a tanodás gyerekeknek a Nyíregyházi Főiskola Tuzson János Botanikus Kertjébe. A különleges növények megtekintése után betekintést nyertünk az odúlakók mindennapjaiba; tavaszi – nyári madárvédelembe.

Hagyományt teremtő céllal megtartottuk a Tanodában az első születésnapi zsúrunkat. Az ünnepelteket a gyerekekkel közösen felköszöntöttük, jelképes ajándékkal kedveskedtünk nekik. Megkezdődött a gyerekek egyéni felmérése pszichológus bevonásával, aki egyéni és kiscsoportos foglalkozásokat tart, amelyen a gyerekek lelkesen vesznek részt.

 

„A legszebb virágos udvar” keretében az Önkormányzat felajánlásával különböző évelő virágos növények kerültek szétosztásra. Célja, hogy ez által a szegregátumban élők szebbé varázsolják a lakókörnyezetüket. A nyár végén jutalmazzuk a legszebb portákat.

Június 13-án a Türr István Képző és Kutató Intézettel közösen megrendezésre került az első Családi Nap a Bessenyei utcán. Nagy örömünkre a lakosság nagy számban megjelent. Minden korosztály talált számára megfelelő programot. A gyerekek, fiatalok aktívan bekapcsolódtak: arcfestésbe, rajzolásba, színezésbe, krepp – papírkép készítésbe, illetve aszfaltrajz-, futó-, hullahopp karika-, ugráló kötél versenyekben. Minden versenyzőnek emléklapot, valamint a versenyszámok első három helyezettjeinek oklevelet és ajándékot adtunk át. A felnőttek számára a védőnők egészségügyi állapotfelméréseket végeztek, a pszichológus és a mentálhigiénés szakemberek „Lélekkuckó” kialakításával segítő beszélgetést kezdeményeztek.

 

Ezen kívül az álláskeresési tanácsadás is népszerű volt az ellátogatók körében. A hangulatot fokozta Puskás Jucus és Bakti László zenés műsora. A nap végén egy kis uzsonnával vendégeltük meg a megjelenteket. A családok örömmel fogadták a programunkat, számos élménnyel gazdagodtak, jó hangulatú közös napot töltöttünk el együtt. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Rétközi Ifjúsági és Kulturális Egyesületnek a Családi nap szervezésében és lebonyolításában végzett munkájáért, a Polgárőr Egyesületnek a biztonsági feladatok ellátásáért, illetve minden önkéntes segítőnek az elvégzett színvonalas munkájukért.

 

 

Elindult a háztartási- és életvezetési ismeretek szakkör. Havonta egy alkalommal a projekt végéig elméleti és gyakorlati képzésben vehetnek részt a szegregátumban élő lányok és asszonyok.

 

 

 

 

 


 

Hírek a „Komplex telepprogramról”

Az elmúlt hónapokban számos kulturális és közösségi program került megrendezésre aTÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 „Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatása Ibrányban” programunkban az Európai Unió támogatásával.

A nyári szünetben mi is hozzájárultunk a gyerekek szünidejének hasznos eltöltéséhez. Heti két alkalommal különböző elfoglaltságot szerveztünk. Keddenként kézműves, csütörtökönként pszichológus által irányított egyéni és kis csoportos játékos foglalkozáson vehettek részt. Alsós tanodánk augusztustól, felsős tanodánk szeptembertől indult az Ady úton lévő Csillagházban.

Továbbra is folytatódik a háztartási- és életvezetési ismeretek szakkör. Havonta egy alkalommal a projekt végéig elméleti és gyakorlati képzésben vehetnek részt a szegregátumban élő lányok és asszonyok. 

Július 17.-én lezajlottak a kompetencia felmérések, ahol a sikeres eredményt elérők megkezdhették a Készségfejlesztő Szocializációs Tréninget. 

Augusztus 5.-én elindult a TKKI szervezésével, 10 fővel a kerti munkás képzés, melynek elméleti oktatása az Ady úton lévő Csillagházban, gyakorlati oktatás pedig az ibrányi mintagazdaságban zajlik. 

A ,,Komplex telep-program” dolgozói sikeresen helyt álltak a helyi vad főzőversenyen, ahol különdíjban részesültünk.

 

 

A tanodás gyerekek részére jutalomként sporttábort szerveztünk. Színes, változatos élményekben gazdag programokban vettek részt. (arcfestés, kirándulás, filmklub, torna, játszótér, ügyességi játékok, aszfaltrajzverseny)

 

 

Szeptembertől elindult a 12 alkalomból álló kézimunka szakkör, ahol különböző varrási technikákat sajátíthatnak el a szegregtumban élő asszonyok.

 

 

 

 

 


 

Hírek a „Komplex telepprogramról”

Az elmúlt hónapokban számos kulturális és közösségi program került megrendezésre a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 „Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatása Ibrányban” programunkban az Európai Unió támogatásával.

Decemberben véget ért a 12 alkalomból álló kézimunka szakkör, ahol keresztszemes varrási technika elsajátításával a szegregátumban élő asszonyok készítettek mobiltelefon tartókat, illatzsákokat.

Továbbra is folytatódik a háztartási- és életvezetési ismeretek szakkör. Havonta egy alkalommal a projekt végéig elméleti és gyakorlati képzésben vehetnek részt a szegregátumban élő lányok és asszonyok, amely a fiatal lányok és fiúk körében is egyre népszerűbb. Itt segítséget kapnak az oktatótól a háztartás vezetésében, családtervezésben, gyermeknevelésben, higiénés ismeretekben.

 

 

Szeptembertől újra elindult a tanodánk. Az alsós tanoda a Gyerekházban, a felsős tanodánk pedig az Ady úton lévő Csillagházban. A felsősök is kezdik megszokni a tanoda szabályait. Segítünk a gyerekeknek a házi feladatok elkészítésében és a tanulásban.

Szeptember 28-án részt vettünk a Hagyományőrző roma napon, itt a tanodás gyerekek különböző produkciókat adtak elő (versmondás, cigány himnusz), a program dolgozói pedig alkotósátorral várták a rendezvényen résztvevő gyerekeket, ahol volt színezés, arcfestés, lufihajtogatás.

Az őszi szünet ideje alatt a sporttábor rossz időjárás miatt elmaradt elemét valósítottuk meg, a tanodás gyerekeknek kirándulást szerveztünk Tokajba. A gyerekekkel közösen megmásztuk a Tokaji hegyet, illetve felfedeztük Tokaj nevezetességeit.

 

 

A tanodás gyerekek csütörtökönként pszichológus által irányított egyéni és kis csoportos játékos foglalkozáson vehettek részt. Befejeződött a gyerekek egyéni képességének felmérése, melynek kiértékelése folyamatban van.

2013. november 13-án volt a kerti munkás képzés írásbeli vizsgája, míg november 19-én a gyakorlati és elméleti vizsga. A képzésben résztvevők sikeres vizsgát tettek, a vizsga végén pedig átvehették bizonyítványukat.

 

 

November 14-én megtartottuk a programirányító tanács következő ülését, melyen értékeltük, illetve megbeszéltük az eddigi szakmai tapasztalatokat, a program előrehaladását.

 

 

November 30.-án alsós, felsős tanodai csoporttal ellátogattunk a Nyíregyházi Állatparkba, ahol megtekinthették a pár éve épült Ócenáriumot és Zöld piramist. A gyerekek boldogan járták végig az állatkertet, rengeteg élménnyel gazdagodva. Rendkívüli hatást keltettek a ritka állatfajok, a különleges környezet, melyről hazáig meséltek. Az állatkerti élmények után a Mc Donald’s vezetősége jóvoltából kedvezményesen megebédelhettek. Mindkét helyszín egy új világ volt számukra, hiszen sokan közülük éltükben először jártak itt.

 

 

December 5.-én tartottuk a mikulás ünnepséget, ahol a gyerekek látványos vetélkedőkben, memóriafejlesztő játékokban és kézműves foglalkozásokban vehettek részt. Helyes válaszokért cserébe jutalomban részesültek. A gyermekek aktív részvételével egy sikeres napot tölthettünk együtt.

 

 

 

 

 

 

 


 

Hírek a „Komplex telep-program” háza tájáról

„Ezek a csillogó fekete szemű gyerekek nem maguk váltották maguknak a belépőjegyet arra az útra, amit úgy hívunk: élet. Ha a szemükbe nézünk, azt olvassuk ki belőlük: Itt vagyok, faragj az évek során embert belőlem!„

(Várady János)

Ezekkel a teljes mértékben aktuális, mai napig is érvényes és helytálló gondolatokkal, szavakkal kezdenénk az elmúlt hónapok eseményeinek bemutatását, melyet a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 „Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatása Ibrányban” megjelölésű programunkban az Európai Unió támogatásával végeztünk.

2013. karácsonyát méltóképpen családias hangulatban ünnepeltük. December 19.-én Tanodás gyermekeink tartottak szüleiknek megható karácsonyi műsort, melynek végén a megjelentek a Tanoda elmúlt egy évének életképeibe nyerhettek betekintést egy vetítés során. A meghitt hangulatú események felidézésnek végeztével, a szülők közül többen elérzékenyültek, ekkor éreztük igazán, hogy rendkívüli perceknek vagyunk szem és fültanúi.

 

Számunkra is beköszöntött az újesztendő és új lendülettel vetettük bele magunkat a tennivalók hosszú sorába. Elsőként 2014. január 09.-én tájékoztattuk a szegregátumban élőket egy lakossági fórum keretein belül, az elkövetkezendő hónapok közelgő eseményeiről, majd a megjelentek a téli hideg időre való tekintettel, ruha adományban részesültek. A lakosság nagy örömmel fogadta a felajánlásokat, melyeknek nagy hasznát vehetik a későbbiekben is. 2014. január 30-án tartottuk Tanodás gyermekeink bevonásával, a Magyar Kultúra Napja alkalmából megszervezett műsorunkat. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. A szülők és gyermekek szép számban megjelentek.

2014. február hónapjában az eseményeink tovább sűrűsödtek. Február 6-án tartottunk egy a média világával kapcsolatos ismerkedési napot, ahol szintén nagyszámú érdeklődő jelent meg, a betervezett programok mellett, a rendezvényt felhasználtuk arra is, hogy népszerűsítsük a közelgő eseményeinket. 2014. február 10-én elindult és 12-én folytatódott a Vállalkozói Ismeretek előadássorozatunk, melynek keretein belül a megjelentek a vállalkozás indításával és a vállalkozásokhoz kapcsolódó információkkal lehetnek gazdagabbak. A hat alkalommal megtartandó tréning célja, hogy olyan információkat ismertessen meg a jog, pénzügy és a vállalkozás indításával kapcsolatos témakörökön belül, amelyek hasznosak lehetnek, továbbá ez által hatékonyabbá váljon motivációjuk és vállalkozói szellemük. Az előadássorozatot Szoboszlai Ildikó, a helyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője tartja. Szintén 2014. február 10-én tartottuk, a Családsegítő vezetőjének részvételével, Információs Napunkat is, ahol, a résztvevők bátran, egy kötetlen beszélgetés keretében elmondhatták problémáikat, közösen megbeszéltek a megoldandó ügyeket, és megoldási javaslatokat ajánlottak egymásnak.

Eseménynaplónk zárásaként az újév eddigi legsikeresebb programeleméről ejtenénk pár szót, mely a 2014. február 14-én első alkalommal megtartott „Bálint napi Táncház” volt. Tánctanárunk Boros Mihály, akit szeretettel fogadtak a gyerekek és vidám hangulatban különböző körtáncokat tanultak, mialatt az Ibranyake Shave zenekar szolgáltatta az élő zenét. Terveink között szerepel, hogy február 28-án különleges jelmezes Farsangi Mulatságot tartunk.
         
Közeljövőben induló szolgáltatásaink között szerepel a Szociális Fürdő és Mosoda, amelyet 2014.02.24-től a célcsoport tagjai vehetnek igénybe alapvető tisztálkodás, higiéné céljából. Számos kulturális programjaink közül kiemelnénk a Tisza Élővilágának Emléknapja alkalmából szervezett előadást.

Márciusban indul a betanított kőműves és festő képzésünk, amely során nem csak szakmát sajátíthatnak el a résztvevők, hanem kiút lehet számukra a mindennapi élet nehézségeiből.

 

 

 


HÍREK A „KOMPLEX TELEP-PROGRAM” HÁZA TÁJÁRÓL

Az utóbbi hónapokban is jelentős események zajlottak a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 „Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatása Ibrányban” című projekt keretében Ibrány városában.

Május 20-án, a telepen élő anyukák és fiatal lányok a „Háztartásvezetési ismeretek” előadás sorozat keretien belül körömápolási, smink és szépségápolási tanácsokkal és a manikűr divattal ismerkedhettek meg.

A telepen élő gyermekekkel meglátogattuk Ibrány városának Tűzoltóságát és Helytörténeti múzeumát május 21-én, amely leginkább a tanodás gyerekek érdeklődését keltette fel, ezúton szeretnénk köszönetet mondani a segítőkészségükért és együttműködésükért Szabados Mariannak a Helytörténeti Gyűjtemény Muzeológusának és Kató Antal Tűzoltóparancsnok Úrnak.    
Május 27-én meghívást kaptunk TÁMOP-5.3.6-11/1-2012 TÁMOP 5.3.6.-11/1-2012 „Komplex telep-program” projektjeihez kapcsolódó szakmai fórumra Nyíregyházán melyet a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán tartottak, s az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a plenáris ülésen egyedüliként, mi Ibrány város csapata mutathattuk be részletesen a város Komplex Telep- Programját, mint a jó gyakorlat minta települése.

Május 28-án került megrendezésre a nagysikerű „Csillag születik” válogatása, 29-én pedig maga a „Csillag születik” tehetségkutató programunk a Csillagpont udvarán, ahol mindenki, aki szerette volna, megmutathatta, miben tehetséges. Nagyon sokan tánc produkciókkal léptek színpadra, de volt, aki énekelt és volt, aki versmondással lépett a szépszámú közönség elé. A fellépőket Boros Mihály tanár úr és Ignéczi András az Ibrányért Amatőr Színtársulat vezetője zsűrizte és díjazta, de ezen kívül minden fellépő is emléklappal térhetett haza.

A Komplex telep-program munkatársai május 31-én, a városi gyereknapon sem tétlenkedtek; lufi hajtogatással, arcfestéssel és csillámtetoválás készítésével járultak hozzá a gyermekek öröméhez.

Komplex telep-programunk más települések érdeklődését is felkeltette. Június 12-én Nyírvasvári újonnan induló telep-programjának munkatársai látogattak el hozzánk, 20-án pedig a Dunántúlról, Oroszlány városa osztotta meg velünk tapasztalatait és eredményeit. A nagyarányú érdeklődő település is jól mutatja, hogy programunk és munkánk elismert, sikeres és hírünk még a Dunántúlra is eljutott.

A Türr István Képző és Kutató Intézet szervezésében megvalósult kőműves-festő tanfolyam résztvevői június 16-án tették le záróvizsgájukat és vehették át a képzést igazoló tanúsítványukat is.
23-án útjára indult következő képzésünk a TKKI segítségével, melyen ismét 10 telepen élő fiatal tanulhat gipszkarton szerelőnek. A képzés várhatóan októberben zárul.

Június 30-ától július 4-ig nagy esemény zajlott programunk életében. Összefogtunk a TÁMOP-4.1.1D-12/2/KONV-2012-0006 megjelölésű, nyíregyházi „Evangélikus Roma Szakkollégium” pályázatával, melynek keretében a szakkollégium 16 diákja ellátogatott városunkba, egy Romológiai Tábor keretében, melynek célja az volt, hogy jobban megismerjék az itt élő roma embereket, elmélyüljenek a szociális, segítő munka világában. A Komplex telep-programunkat megismerve betekintést nyerhettek munkánkba és a telepen élő családok mindennapjaiba is. A fiatalok részt vettek továbbá közösségi programjainkon, mint például a 2-án tartott „Ép test, ép lélek” környezetvédelmi és mentálhigiénés programsorozaton, ahol együtt, játszva tanultak a gyerekekkel. Ezen kívül másnap élvezhették a táncházunk derűs hangulatát is. A szórakozás mellett számos feladatot is kaptak, miután beszámolót hallgathattak meg Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Intézményvezetőjétől Szoboszlai Ildikótól a helyi esélyegyenlőségi helyzetről, kiselőadások készítésével és kérdőívezéssel tettek eleget a szakmai követelményeknek.  Ezúton köszönjük Intézményvezető Asszony, rendelkezésre állását és segítségét. A tábor során több szakember is segítette munkájukat és tartott nekik hasznos előadást és tréninget. A kötelező feladatok mellett jutott idő a kikapcsolódásra is. Szerda este szalonnasütésre invitáltuk a fiatalokat a Tisza-partra, ill. a VB-sátrat is meglátogattuk a városban a hét során. A szakkollégisták nagyon jó tapasztalatokkal távoztak, melyeket a hét utolsó napján meg is osztottak velünk. Ez az egy hetes tábor mindenki számára újdonság volt. Számunkra, a Komplex telep – program dolgozói számára reménysugár, bátorítást, jelentett, erőt adott, hogy vannak olyan mélyszegénységből érkező roma fiatalok, akik eljutnak a főiskolára és nagyon komolyan dolgoznak azért, hogy diplomájuk legyen, míg a telepen élők is saját szemükkel láthatták, hogy munkával és kitartással, de van kiút a sokszor nehéz és kilátástalan helyzetükből.

A nyárra való tekintettel a tanodai foglalkozások keretében „Kézműves foglalkozásokra” járnak a gyerekek, melyek heti egy-két alkalommal, délutánonként a Csillagpont udvarán kerülnek megrendezésre. Hasonló számmal és időben tartandó meg a „Táncházunk” is, ami töretlen népszerűségnek örvend.

 

 


HÍREK A „KOMPLEX TELEP-PROGRAM” HÁZA TÁJÁRÓL

Az elmúlt három hónapban a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 „Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatása Ibrányban” megjelölésű programunkban az Európai Unió támogatásával rendkívül izgalmas időszakot zártunk.

A nyárra való tekintettel a tanodai foglalkozások szüneteltek, helyettük a gyerekek Nyári kézműves foglalkozásokon vehettek részt, ahol Zsadányi Zsolt tanár bácsi segítségével szebbnél szebb dolgokat készíthettek saját kezűleg. A rendszeresen, heti két alkalommal megrendezésre kerülő Táncházunk is nagyon sikeres, a gyerekek minden alkalommal újabb és újabb tánclépésekkel gazdagodnak és egyre ügyesebben ropják a hagyományőrző táncokat. Július 14-ével befejeződött az „Ép test, ép lélek” ifjúsági kör elnevezést viselő tréning sorozatunk.

Július 17-én került megrendezésre a projektünk egyik legnagyobb rendezvénye az egész napos programot kínáló II. Családi Nap, melyet a Türr István Képző és Kutató Központ együttműködésével szerveztünk. A programon, nagy örömünkre, a rossz idő ellenére is, több mint kétszázan vettek részt, ami megdöntötte a tavalyi évi látogatószámot is. A gyerekek és felnőttek regisztrációt követően, az itt kapott „Csillagpénzen” részvételi lehetőségeket vásárolhattak a különböző szolgáltatásokra, ill. egyéb játékokon való részvételen gyarapíthatták is azt. Az ide látogatókat rengeteg program várta, többek között ugráló vár, arcfestés, csillám tetoválás, keresztrejtvény, kirakó, lufi hajtogatás, egészségügyi állapotfelmérés, sportvetélkedők, hintózás. Külön öröm volt számunkra, hogy a korábban Ibrányban táborozó Roma Evangélikus Szakkollégium hallgatói közül is szép számban megjelentek rendezvényünkön, mint önkéntes segítők. Minden kedves segítőnek, aki részt vett a rendezvény lebonyolításában, bármely szolgáltatásnál, ezúton mondunk köszönetet!

I. Labdarugó bajnokságunkat július 22-én tartottuk, ahol 7 csapat mérhette össze ügyességét. A nap végén két kategóriában hirdettünk (gyermek és felnőtt) első helyezetteket, akiket aranyéremmel jutalmazhattunk.

A sportosság jegyében maradva július 28 és 31-e között rendeztük meg II. Sporttáborunkat, melynek első napján a gyerekek a Tisza-partra kirándultak. Itt közösen fociztunk, strandoltunk, tollasoztunk és röplabdáztunk. Második nap a reggeli gyülekező után a gyerekek Sárospatakra látogathattak el, ahol megnézték egy történelmi körutazás részeként a várat, játszhattak a történelmi játszótéren és sétáltak a város hangulatos utcáin is, majd ebéd után közösen megmásztuk a Megyer-hegyi Tengerszemet. A fáradtságos hegymászásért kárpótolt a látvány, melyet a csúcsra érkezve láthattunk. A tábor harmadik napján a gyerekekkel moziba mentünk Nyíregyházára. Sajnos a gyermekek közül sokak életükben először voltak moziban, így mindenképpen nagy eredménynek tartjuk, hogy elvihettük őket.  Utolsó nap délelőtt az uszodába mentük a gyerekekkel, amit nagyon élveztek. Ebéd után táborzáró táncházzal ért véget a heti programsorozatunk. A négy napos táborunk megvalósításában ezúton szeretnénk köszönetet mondani Puskás Juditnak, aki nagyban hozzájárult annak sikeréhez.

Augusztus hónapban hetente kétszer tartottunk Kézműves foglalkozásokat és Táncházat. Büszkén mondhatjuk, hogy szeptember végén rendezhettük meg a 27. táncházunkat. A nyári hónapokban is a gyerekek segítségére volt Dr. Fábiánné Kiss Mónika klinikai szakpszichológus, aki kéthetente áll a gyerekek rendelkezésére.

Augusztus 26-án Háztartási ismeretek keretein belül 27 fő részvételével „Szépség napot” tartottunk, ahol az asszonyok sminkelési tanácsokat és frizurakészítési ötleteket kaphattak. Ezzel egy időben a szülők által elhozott gyerekek kézműveskedhettek és a táncházban is részt vehettek.

II. Sportnapunkat augusztus 27-én tartottuk, a Csillagpont udvarán, ami most kifejezetten gyermekeknek szólt. A fiatalok nagyon ügyesen és eredményesen szerepeltek a különböző sportvetélkedőkben. A versenyszámok között szerepelt kötélhúzás, hullahopp karika verseny, páros futás, zsákban futás és dekázó verseny is.

Augusztus 28-án, készülve az iskolakezdésre, tanodai szülői értekezletet tartottunk a leendő tanodás gyermekek szüleinek. Tájékoztattuk őket a következő tanév feladatairól, a tanoda helyszíneiről, házirendjéről.

2014.09. 23 és 24.-én egy kétnapos rendezvénysorozat keretében tartottuk meg a Cigány Népmese Napját, mellyel célunk a roma hagyományok széleskörű megismertetése és Tábori Tibor Polgárőrparancsnok Úr hathatós közreműködése révén egy Drog prevenciós napot is tartottuk a telepi gyerekeknek. Parancsnok Úr segítségét ezúton is köszönjük!

2014.09.22.-én elindult a sokak által várt és régi nagy igényünket kielégítő nőknek szóló tanfolyam, mely során 10 fő Idősgondozót képzünk ki. Gyakorlatuk helyszíne az ibrányi Nyírségi Református Egyházmegye Idősek Otthona, ahol is a fiatalok munkahelyi körülmények között végezhetik munkájukat.

Jövőbeni terveink között szerepel egy Regionális szakmai fórum lebonyolítása Ibrányban.

 

 


Regionális szakmai fórum Ibrányban

2014. november 13-án került megrendezésre az Ibrányi Komplex telep-program keretein belül a Türr István Képző és Kutató Intézet Nyíregyházi Igazgatósága (továbbiakban TKKI) által szervezett Szolgáltatási Szakmai Fórum.

A Szolgáltatási Fórum ötlete a TKKI és a telep-program vezetésének közös gondolataként jött létre, célja az volt, hogy a romák felzárkóztatásához kapcsolódó programok szakmai megvalósítói együtt egy helyen tudjanak tapasztalatot cserélni, konzultálni, betekintést nyerjenek a telep-programok koncepciójába, megosszák egymással eredményeiket, pozitív és negatív tapasztalataikat és egyfajta áttekintést adjon az integrációs törekvések megvalósulásáról. Nagy örömünkre a rendezvényen Borsod és Szabolcs megye több településéről is érkeztek vendégek, sőt a messzi Csongrád megyei Baks település telep-programja is képviseltette magát. A hallgatóság létszáma megközelítette a 100 főt.

A meghívott és megjelent szervezetek és telep-programok képviselőit elsőként Ibrány Város Jegyzője, Bakosiné Márton Mária köszöntötte és beszédével megnyitotta a fórumot. A TKKI Nyíregyházi Igazgatósága részéről Gurbán Sándor gazdasági igazgatóhelyettes, projektfelelős üdvözölte néhány mondattal az egybegyűlteket. Az első előadó Bódis Krisztina író, dokumentumfilmes, a Van Helyed Alapítvány Elnöke, a Hétes-telepi alkotó és fejlesztő program megalkotója volt, aki megosztotta velünk bevezetés képen a telep-programokkal kapcsolatos gondolatait, tapasztalatait.

Ezt követően bemutatásra került - mint jó gyakorlat - az Ibrányba megvalósult Komplex telep-program, a program által nyújtott szolgáltatások, közösségi programok és az elért eredmények, Hajdu Zsolt szakmai vezető előadásában.

A szünetben a vendégeket egy finom ebédet fogyaszthattak el, ami kiváló alkalmat nyújtott az egymással történő kommunikáció előtérbe helyezésére. Az állófogadás mellett a résztvevők egy fotókiállítást is megtekinthettek, ami az Ibrányi projekt elmúlt két évét mutatta be. A továbbiakban Szász Gáborné esetmenedzser tolmácsolásában az ibrányi „Ne-felejts” tanoda mindennapjaiba nyerhettünk betekintést. A résztvevők láthatták a tanoda két éves fennállása óta elért eredményeket, pozitívumait és a gyermekeknél elért fejlődést.

Kovács Zoltán a TKKI projektasszisztenstől megtudhattuk, hogy milyen szerepe is van a TKKI-nak a Komplex telep-programok megvalósításában és milyen szolgáltatásokat nyújt az intézet a célcsoportok számára.

A TKKI Miskolci Igazgatóságának képviseletében István Anita az ország legnagyobb méretű szegregátumában a Miskolc melletti Lyukóvölgyi- Gulyakúton megvalósult telep-program szolgáltatásainak fontosságáról és sikerességéről, közösségformáló erejéről osztotta meg velünk tapasztalatait.

A fórum utolsó előadója Kiss Dávid a Máltai Szeretetszolgálat programvezetője volt, aki egy roppant jó hangulatú, élmény dús beszámolót tartott az érdeklődőknek a telepi- indikátorokról, melyeket az elmúlt tíz év szakmai munkája során tapasztalt a Máltai Jelenlét Programban Monoron.

Véleményünk szerint a szakmai konferencia a résztvevők számára eredményes volt, a megjelentek visszaigazolásai és visszajelzései is ezt bizonyítják. Többen gratuláltak eredményeinkhez és munkánkhoz.

 

 


HÍREK A „KOMPLEX TELEP-PROGRAM” HÁZA TÁJÁRÓL

Hozzánk is beköszöntött az ősz a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 „Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatása Ibrányban” megjelölésű programunkban, de ez nem jelentette azt, hogy lelassult volna a programelemek végrehajtása és a betervezett rendezvények lebonyolítása.

Szeptember 30-án került megrendezésre a nagysikerű tehetségkutató programunk a „II. Csillag születik” válogatása a Csillagpont udvarán. Október 1-jén pedig a „II. Csillag születik” döntője, amelyet az Ibrányi László Művelődési Központ színháztermében tartottunk meg. Mindenki, aki szerette volna megmutathatta tehetségét, így a döntőben 11 fellépő csapat előadásában láthattunk színvonalas produkciókat. Sokan versmondással, tánc és akrobatikus produkciókkal, énekkel, léptek fel a színpadon. A fellépőket Boros Mihály tanár úr és Ignéczi András az Ibrányért Amatőr Színtársulat vezetője zsűrizte és díjazta, a két rendezvényen összesen 137 fő vett részt.

A „Komplex telep-program” tehetséges fiatal táncosai meghívást kaptak az október 4-én tartott „II. Roma Napra”, amelyre a szeptemberi hónapban a Táncház alkalmain készülhettek fel. Három műsorszámmal is hozzájárultak a színpadi produkciókhoz. A Tanodás Tánccsoportunk tagjai „Rétközi cigánytáncok” című előadásukkal, a Fecske –telepi tehetséges fiatalok Hip-Hop táncukkal nyerték meg a közönséget. A rendezvény hivatalos megnyitásaként nagy megtiszteltetésben volt része a tanodás csapatunknak, hiszen a város vezetésének jelenlétében énekelhették el a színpadon a Cigány Himnuszt. A „Komplexes csapatunk” aktívan helyt állt a kézműves sátorban is, ahol a gyerekeknek arcot festettünk, csillám tetoválást készítettünk, lufit hajtogattunk. Magyarok és romák egy színvonalas, tartalmas, vidám napot tölthettünk együtt az integráció jegyében. Október 27-én, Origami napunk megtartásával célunk volt a gyerekek kézügyességét és összpontosítási készségét fejleszteni.  A gyerekek foglalkoztatásával párhuzamosan szülői értekezletet is tartottunk tanodás gyerekek szülei részére. Sportnapunkat október 29-én a Csillagpont épületében tartottuk a rossz időre való tekintettel. Elmondható, hogy a fiatalok körében igen népszerű ez a rendezvényünk. Különböző versenyszámokban, ügyességet igénylő játékokban mérhették össze erejüket, mint például székfoglaló, buborékfújó, akadályverseny, lufi fújás, tűz- víz-repülős játék.

November 3-án folytatódott a „Háztartásvezetési ismeretek” szakkörünk, ennek keretében egészségmegőrző és betegségmegelőző interaktív beszélgetésen vehettek részt a Fecske -telep lakói. November11-12-én Ibrányi Árpád fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Nyílt tanítási napján vettek részt a „Ne-Felejts” tanodai nevelői. Megfigyelhettük a tanodás gyerekek órai munkáját, teljesítményét. November 13-án egy a telep-programokhoz és a roma integrációhoz kapcsolódó regionális szakmai fórumnak adott helyet Ibrány városa, melyről korábban már cikkeztünk. December 3-án tartottuk a Mikulás váró ünnepségünket a Csillagpontban, ahol örömteli pillanatokban volt részük a gyerekeknek é szüleiknek is egyaránt. Mikulásnapi kvízjátékunkat követően a gyermekek énekkel várták a Mikulást, aki közel 100 mikulás csomaggal ajándékozta meg a gyerekeket. Nem tétlenkedtek Idősgondozó tanfolyamunk diákjai sem, az ünnep közeledtével a gyakorlatuk helyszínéül szolgáló helyi Idősek Otthonában Karácsonyi Ünnepséget tartottak, melynek keretében nem csak egy saját maguk alkotta kis műsorral örvendeztették meg az intézmény lakóit, hanem karácsonyi meglepetésként adták át a saját maguk által több héten át készített karácsonyi asztal és karácsonyi díszeket. Jutalmul, az idősek is vendégül látták hallgatóinkat, sőt mindenki hazavihetett egy személyre szóló ajándékot is.

Nagy sajnálatunkra a rossz időjárás miatt a „Csillagfény Forgatagunk ” elmaradt. Terveink szerint januárban pótoljuk egy „Utó Karácsonyi buli” keretében. December 10-én Háztartásvezetési ismeretek szakkörünkön fiatal lányok és asszonyok szépségnapon vehettek részt, ahol hajvágási technikák elsajátítása mellett szépségápolási, higiénés szokások kialakításáról is beszélgettünk. December 19-én a Civil Fórum által megrendezésre kerülő Karácsonyi Forgatagon a „Komplexes csapatunk” is szeretettel várt minden kedves érdeklődőt. Az év második felében is folyamatosan működtettük szolgáltatásainkat.

 

 


HÍREK A „KOMPLEX TELEP-PROGRAM” HÁZA TÁJÁRÓL

Az elmúlt hónapok rendezvényei az Európai Unió támogatásával valósulhatott meg a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 „Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatása Ibrányban” megjelölésű programunkban. A 2015-ös évbe lépéssel programunk megkezdte az utolsó félévét. Annak ellenére, hogy a pályázatunk befejezéséhez közeledik, az elmúlt időszakhoz hasonlóan, immáron „hatodik sebességbe” kapcsoltunk.

Az újév legelső programja Évnyitó rendezvény elnevezéssel január 20-án került megrendezésre a helyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal közös szervezéssel és a Magyar Vöröskereszt Szabolcs –Szatmár – Bereg Megyei Szervezete közreműködésével, amely többek között felajánlott 400 kg ruhanemű, párna, matrac és játék is kiosztásra került a hátrányos helyzetű lakosok körében egy ruhabörze keretében.

Január 23-án elindult Komplex telep – program keretében az utolsó képzésünk az OKJ-s Parkgondozó tanfolyam 10 fővel, akik a képzés ideje alatt megélhetési támogatásban részesülnek.

Január 27.-én Ibrány Város Önkormányzatának képviselői és a projekt szakmai vezetője részt vettek a Türr István Képző és Kutató Intézet által szervezett szakmai megbeszélésen, ahol is téma volt a Telep-programok, zárás utáni úgynevezett fenntartási időszaka.

Január 28-án meghívást kaptunk a Besenyődi Komplex telep-program projektzáró rendezvényére, ahová teljes csapatunk ellátogatott. A két program jó kapcsolata régebbre nyúlik vissza, több esetben is szerveztünk közös találkozókat és részt vettek rendezvényeinken is.

Január 29-én megrendezésre került az I. Egészségnappal összekötött Utókarácsonyi rendezvényünk, amelyen szép számban megjelentek a Fecske – telepen élők. Sajnos a rossz időjárás miatt a tavalyi karácsonyi rendezvényünk elmaradt, ezért gondoltuk úgy, hogy e program keretében valamelyest bepótolhatjuk azt. A programok egyaránt felnőtteknek és gyermekeknek is szóltak, mint például vércukorszint-, vérnyomásmérés, kézműves foglalkozások, arcfestés. A résztvevők elmondták, hogy fontosnak tartják az egészségi szűréseket, próbálnak odafigyelni családjuk és önmaguk egészségére, ebben pedig nagy segítséget nyújtanak számukra ezek a szűrések.

Február 4-5-én folytatódott a „Komplex telep program” egyik legsikeresebb programja a III. Csillag születik tehetségkutató rendezvényünk. A válogatás a Csillagpontunkban, a döntő pedig az Ibrányi László Művelődési Központ színháztermében került megrendezésre. Mindenki, aki szerette volna megmutathatta tehetségét. Sokan versmondással, tánc és akrobatikus produkciókkal, énekkel, léptek fel a színpadon. A rendezvényen nagy örömünkre közel ….. fő vett részt, a 15 fellépő csapat táborát erősítette a Baptista Szeretetszolgálat Csicsergő Óvodájának és az „A-lapozó” Tanoda kis növendékei is. A fellépőket a Baptista Szeretetszolgálat Csicsergő Óvodájának vezetője Szakács Sándorné, Ignéczi András az Ibrányért Amatőr Színtársulat vezetője és Hajdu Zsolt „Komplex telep - program” szakmai vezetője zsűrizte és díjazta.
Február 12-én került megszervezésre a „Háztartásvezetési ismeretek” szakkörünk, ennek keretében egészségmegőrző és betegségmegelőző interaktív beszélgetésen vehettek részt a „Fecske - telep” lakói.
Február 18-án került megrendezésre Farsangi mulatságunk, amely hatalmas sikert aratott a gyerekek körében. Számos programmal vártuk a gyerekeket a nagy érdeklődésre való tekintettel kivételesen új helyszínen, az Ibrányi László Művelődési Központ rendezvénytermében, ahol is kipróbálhatták magukat számtalan ügyességi játékban, vetélkedőben is.

Természetesen nem maradhatott ki a mulatságból a fánkevés és a tánc sem, a kialakított táncparketten mindenki megmutathatta tánctudását is.

Február 23-án a Komplex telep – program keretében megvalósuló Idősgondozó képzés záróvizsgája került megszervezésre. A hallgatóknak mind elméleti és mind gyakorlati tudásukról számot kellett adniuk. Mind a tíz képzésben résztvevő sikeres vizsgát tett, 3 fő jó (4), 7 fő jeles (5) osztályzatot kapott.  Óriási eredménynek tartjuk, hogy a képzésben résztvevők közül 1 fő lehetőséget kapott, hogy a gyakorlati helyül szolgáló Ibrányi Idősek Otthonába közfoglalkoztatás keretein belül elhelyezkedhessen.

 

 


HÍREK A „KOMPLEX TELEP-PROGRAM” HÁZA TÁJÁRÓL

Az elmúlt időszakban is számos esemény zajlott a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 „Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatása Ibrányban” megjelölésű programunkban az Európai Unió támogatásával.

Február 23-án befejeződött az Idősgondozó képzésünk. Sikeres vizsgát tett mind a tíz résztvevő. Nagyon szépen helyt álltak a szóbeli és gyakorlati vizsgán is, többen kiváló eredménnyel végeztek. Elhivatottságukat alátámasztja, hogy az Ibrány városában induló 3 alkalomból álló elsősegélynyújtó tréningen is többen közülük családjukkal együtt részt vettek. Mindez a Magyar Vöröskereszt szervezésében valósult meg. Jó hír, hogy az Idősgondozó képzésen végzett hallgatók közül nem csak a foglalkoztatásukban tudtunk jelentős előrelépést elérni, hanem 5 fő számára Ibrány Város Önkormányzata és a Munkaügyi Központ közös együttműködésének eredményeként az Ifjúsági Garancia Kiemelt Projekt keretében lehetőség lesz további ismereteik mélyítésére, egy OKJ-s bizonyítvány megszerzésére. A Szociális gondozó és ápoló képzés indítását június elejére tervezzük. 

Március 16-án tartottuk a Március 15-ei megemlékezésünket. Játékos vetélkedő keretében Ibrány város nevezetességeit végigjárva vidám délutánt töltöttek el a „Komplex telep - program” tanodásai.

Március 26-án került megrendezésre a Víz Világnapja alkalmából akadályverseny. Több versenyszámban indulhattak a gyerekek, amelyek nagyfokú ügyességet igényeltek.

Április 11-én, Nyíregyházán az Evangélikus Roma Szakkollégium által szervezett Luther Kollégiumban tartott Tanodás Találkozón képviselték a Komplex telep-programot tanodás diákjaink.

Április 15-én ismételten megrendezésre került a Tavaszváró családi napunk a Csillagpontban, amelyet a „Fecske - telepen” élő családok szerveztek meg. A Komplex telep-program csupán a helyszínt biztosította. Szép számban jelentek meg családok, és a közös szalonnasütés után táncos mulatság kezdődött a Parno Graszt együttessel közösen.

Április 22-én Egészség és Sportnap programunkat tartottuk. Láthatóan a fiatalok és idősebbek körében is igen népszerű ez a rendezvényünk. Különböző versenyszámokban, ügyességet igénylő játékokban mérhették össze erejüket. Egészségügyi szűrések keretében ellenőrizhették látásukat, vércukorszintjüket, vérnyomásukat is. Ugyanezen a napon tanodás gyerekek szülei részére szülői értekezletet hirdettünk ki, amelyen az édesanyák megjelentek. Ez idő alatt mesedélutánt tartottunk és a diavetítést kényelmes babzsák fotelekben kísérhették figyelemmel.

Április 24-én, Nyíregyházán a „Helló Nyíregyháza” elnevezésű rendezvényen töltöttünk el egy kellemes délutánt a tanodás gyermekekkel. Lelkes tallérgyűjtést követően örömmel váltották be azokat különböző játékfoglalkozásokra. Első három helyen szerepelt az ugráló vár, légvár és városnéző Csi-hu-hu.

Május 4. – 8. között az első alkalommal megrendezett Anyák hete nevet viselő rendezvénysorozaton nagy számban jelentek meg ismét családjaink, amelynek a Csillagpont adott helyet. Ezen belül részt vehettek különböző programokon, mint például kézműves foglalkozás, szépségnap, mozi est, Lippai Marianna Életkedv elnevezésű előadása. Az egy hetes programsorozat záró rendezvényeként hagyományteremtő szándékkal ültettük el az Édesanyák fáját is. A Városligeti faültetés eseménye előtt tanodánk kiváló növendéke Balogh Rozalinda anyák napi verset szavalt el, majd Berencsi Béla Polgármester Úr ünnepélyesen a gyermekekkel közösen ültette el az Édesanyák fáját. 

Május 6-án indult a „Háziorvos válaszol” egészségügyi előadássorozatunk. A több alkalomból álló programunk egyfajta interaktív beszélgetés háziorvosokkal egészségügyi problémákról, az esemény nyílt és kötetlen beszélgetésre ad lehetőséget a telepi lakosoknak.

Május 12-én szakmai stábunk képviselői ellátogatottak a román határhoz közeli Encsencs településre, ahol is egy szakmai kerekasztal beszélgetés keretében szerezhettünk új tapasztalatokat.

Május 14-én levizsgáztak a Komplex telep-program keretei között megvalósult utolsó képzés résztvevői, a Parkgondozók is. A mindenki számára sikeres vizsga után ünnepélyes keretek között kerültek átadásra az OKJ-s bizonyítványok, nagy örömünkre Ibrány Város Polgármestere is megtisztelte átadási ünnepségünket jelenlétével, aki személyesen gratulált hallgatóiknak munkájukért, eredményeikért. Kiemelte, hogy látható eredményei vannak Ibrány városában a képzésünknek, a melynek révén megvalósulhatott a Szabolcs utcai fasor, közel 30 gömbszivar fát ültettünk el, pótoltuk a Rozmaring utcán az elszáradt díszcseresznyéket, tovább szépítettük a Városligetet, nagy mennyiségben ültettünk különböző típusú növényeket, köztük néhány különlegességet is, Himalájai selyemfenyőket, Kínai mamutfenyőt, Himalájai cédrust, Mocsári ciprusokat, díszcseresznyéket, Magnólia fákat. A mi fiaink és lányaink keze munkáját dicsérik a városunk főterén ültetett örökzöld sövények és nem kis munka keretében közel 70 fa ültetésével tettük szebbé a szegregátum utcáit, a Fecske és Pacsirta utcákat is. Parkosítottuk továbbá a Bessenyei úti játszóteret és hozzájárultunk az új városháza előtti tér szebbé tételéhez 25 magas törzsű rózsa ültetésével.

Büszkén mondhatjuk, hogy munkánk gyümölcse tartós és látványos, eredményeként tovább szépült Ibrány városa is.

 

 


HÍREK A „KOMPLEX TELEP-PROGRAM” HÁZA TÁJÁRÓL

Az Európai Unió támogatásával valósulhatott meg a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 „Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatása Ibrányban” megjelölésű programunk, amely 2015. július 31-ével lezárul. Röviden szeretnénk bemutatni a „Komplex telep-program” eredményeit, tapasztalatait.

A program átfogó célja volt az Ibrány település Fecske- Pacsirta- Bessenyei utcák által lehatárolt szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A bevont személyek olyan családok tagjai, amelyeknél a különböző programokon keresztül biztosítható az egész család felzárkózásának segítése.

A pályázati program keretében a következő fő tevékenységek valósultak meg:

-    Szakmai képzések, tréningek, szakkörök szervezése,
-    Szociális ügyelet biztosítása,
-    Ne - Felejts Tanoda létrehozása,
-    Teleház működtetése,
-    Higiénés lehetőségek biztosítása, szociális blokk (fürdő és mosoda létesítése),
-    Egészségügyi felvilágosító programok, rendszeres szűrések,
-    Roma kultúra, roma hagyományok megismertetése, megőrzése,
-    Környezetvédelmi programok biztosítása, lakókörnyezet rendbetétele, szépítése,
-    Roma és a nem roma lakosok közötti kapcsolat erősítése, egymás elfogadásának segítése, közös rendezvények szerevezésével.

Mindezek a szolgáltatások, foglalkozások lehetővé tették azt, hogy a szegregátumban élő családok problémái komplex módon, egymásra épülten kerüljön kezelésre.

A „Komplex telep-program” öt szakmát nyújtó képzést indított az elmúlt hónapok alatt, amely által 56 fő sikeres vizsgát tett és átvehette OKJ-és bizonyítványát illetve tanúsítványát.

A program számos lehetőséget nyújtott a szabadidő hasznos eltöltésére is. Szakköreink közül kiemelnénk a legsikeresebbeket, a kézi munka- és a háztartásvezetési szakkört. Ezeken a foglalkozásokon leginkább fiatal felnőttek és családanyák vettek részt. Valamint megalakult egy tehetséges fiatalokból és felnőttekből álló tánccsoportunk is, akik a rendezvényeinken számtalanul felléptek és jó hangulatot biztosítottak a résztvevőknek.

Szociális ügyelet, Szociális Fürdő és Mosoda illetve a Teleház minden nap fogadta a lakókat, volt, hogy a jelentős számú érdeklődő miatt meghosszabbított nyitva tartással reggel 8:00-20:00-ig volt nyitva fürdőnk.  A csillagpontban működő ügyelet célja, hogy a működési területen élőknek (Fecske, Pacsirta, Bessenyei u.) segítséget nyújtson a szociális munka különböző formáiban.  Elmondható, hogy többségében információkérésekben, formanyomtatványok kitöltésében kértek segítséget. Az ügyelet erőssége, hogy gyors segítségnyújtásra ad lehetőséget lokális szinten. Teleházban biztosított volt az internet hozzáférés, valamint hivatalos papírok, önéletrajzok nyomtatására is lehetőséget nyújtott.

Általános iskolás gyermekek részére a Ne- Felejts Tanoda működtetésére került sor. Tanodánk olyan intézmény, amely iskolán kívüli foglalkozás keretében a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, közülük is főként a hátrányos megkülönböztetésük miatt még nehezebb helyzetben lévő romák iskolai sikerességét, továbbtanulását kívánja elősegíteni, ezáltal javítva későbbi esélyeiket a munkaerőpiacon való érvényesülésre és a társadalmi integrációra. Iskolai és szülői pozitív visszajelzések, no és a gyermekek tanulmányi eredményében megmutatkozó pozitív irányú változás alapján megállapítható ennek a programelemnek a sikeressége is.

Számos kulturális, hagyományőrző és sportrendezvényünk került megrendezésre az elmúlt időszakban. A legsikeresebbnek mondhatóak a Karácsonyi ünnepségek, táborok, közösségi rendezvények.

A „Komplex telep-program” céljaként szerepelt a lehetőség nyújtása arra, hogy mind a helyi lakosok, mind pedig a szegregátumban élők közelebb kerüljenek egymáshoz. Ilyen rendezvényünk volt a Futball Bajnokság sorozat, a konzorciumi partnerekkel megvalósított Családi Napok, egészségügyi szűrések.

Összességében úgy látjuk, hogy a szegregátumban élők életkörülménye változott a kiinduló állapothoz képest. A „Fecske - telep” látképe is megszépült, környezetvédelmi programokhoz csatlakozva odafigyelnek a tisztaságra. A Parkgondozó képzés résztvevői fákat ültettek az utak mentén, a Betanított festő és kőműves tanfolyam tanulói szakmai tudásukkal segítettek a szomszédoknak is abban, hogy az esetleges hibákat kijavítsák lakóingatlanukon. A Kerti munkás szakmai képzésben részt vevők még ügyesebben szépítgették környezetüket, alakítottak ki konyhakertet.

A program keretében megvalósuló rendezvények, szakkörök, foglalkozások hatása is megfigyelhető a társas kapcsolatok tekintetében. A helyiek elmondásuk szerint örültek mind a kisebb korosztálynak, mind a felnőtteknek biztosított szolgáltatásoknak, programoknak, így hasznosabban tölthették el szabadidejüket.

A projekt 2015 augusztusától átlép az úgynevezett „Fenntartási időszakba”, melynek keretében Ibrány Város Önkormányzata vállalása alapján tovább működteti a telep-program által megvalósult szolgáltatásokat. Az elkövetkezendő időszakban is törekedni fogunk az elért eredmények fenntartására és lehetőségeinkhez mért további eredmények elérésére. Egy biztos, az élet nem áll meg, folyamatosan kutatjuk fel és vonjuk be azokat a jövőbeni partnereket, akik által újabb és újabb lehetőségek teremtődhetnek a szegregátumban élők számára élethelyzetük javítására. Ily módon kerültünk kapcsolatba a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Tehetséghidak Projektirodájával, akik támogatása révén az Európai Uniós időszak lejártával is megvalósíthatjuk a minden évben megrendezendő 1 hetes Tanodás Sport- Táborunkat. Óriási eredménynek tekintjük ezt, hiszen ez által is eseménydús időszak elé nézünk.

 

 


Projektzáró rendezvény - Komplex telep-program

2015. július 21.-én tartottuk Projektzáró rendezvényünket a Komplex telep-program, vagyis a „Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatása” Ibrányban elnevezésű - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 kódszámú projekt kapcsán. A rendezvény programunk utolsó, az Európai Unió által támogatott nagy ívű eseménye volt, melyen lehetőséget kaptunk az elmúlt 34 hónap eseményeinek rövid bemutatására. Büszkén mondhatjuk, hogy arendkívül nagy médiaérdeklődés mellett zajlott rendezvényünkre elfogadta meghívásunkat díszvendégünk az Emberi Erőforrások Minisztériumának Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős Helyettes Államtitkára, Langerné Victor Katalin, rendezvényünk díszvendége volt továbbá Jónás Csilla, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főreferense is. A közel 4 órás eseményt Berencsi Béla Ibrány Város Polgármestere nyitotta meg, aki után Takács Eszter a Türr István Képző és Kutató Intézet Nyíregyházi Igazgatóságának Igazgató Asszonya mondott köszöntő beszédet (ezúton mondunk személyesen neki is és a TKKI minden munkatársának köszönetet a projektzáró rendezvény sikerességéhez való hozzájárulásért), beszédet mondott még Lakatos István az Országos Roma Önkormányzat Alelnöke és Balogh János a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője is. A köszöntők elhangzása után következtek a kicsit hosszabb lélegzetvételű előadások, két tematikus szekcióra bontva az eseményt. A „Komplex eddig” témakörében, melyet Hajdu Zsolt szakmai vezető nyitott meg, beszámolót hallhattak a projekt eredményeiről, majd ifj. Szász Gáborné esetmenedzser a program során működő Tanodához kapcsolódó beszámolóval folytatta a sort, e szekció végéhez érve Tóthné Asztalos Mónika védőnő számolt be „Prevenció a telepen” elnevezésű előadásában a program során végzett munkájukról, eredményeikről. A „Komplex a továbbiakban” elnevezésű szekció részeként Molnár Erzsébet a Nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégium Igazgató Asszonya tartott előadást a telep-program és a Roma Szakkollégium gyümölcsöző együttműködéséről, a jövőbeni tervekről. Az előadások végeztével, Langerné Victor Katalin Államtitkár Helyettes Asszony előadásában tájékoztatta a jelen levőket a 2020-ig várható időszak EU-s projektjeinek pályázati rendszeréről, s nem utolsó sorban beszédének végén elismerte és kiemelte az Ibrányi projekt szakmai megvalósításának eredményeit, továbbá megköszönte úttörő jellegű munkánkat, melynek révén az Ibrány városában működő telep-program mások számára is pozitív mintává válhatott.

Az előadásokat követően egy állófogadás keretében volt lehetőségünk a tapasztalatok végső átbeszélésére. Az eseménydús nap végén Államtitkár Helyettes Asszonnyal együtt kilátogattunk programunk akcióterületére (Fecske, Pacsirta, Bessenyei utcák), ahol is a helyi lakosoktól személyesen érdeklődött hogylétük és a projekt eredményessége felől, továbbá megtekintette a projekt során működtetett szolgáltatások helyszíneit is. Az itt szerzett pozitív benyomások is hozzájárultak, hogy hazaindulásakor, további támogatásáról biztosított bennünket, s elmondhatjuk, hogy ez a nap is hozzájárult Ibrány Város jó hírének öregbítéséhez.

 

 


 

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.
Hiba | Ibrány város honlapja

Hiba

Hibaüzenet

  • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/klcsmhu1/hosts/ibrany.hu/includes/bootstrap.inc:1376) drupal_send_headers() függvényben (/home/klcsmhu1/hosts/ibrany.hu/includes/bootstrap.inc 1235 sor).
  • Error: Call to undefined function drupal_file_scan_write_cache() drupal_page_footer() függvényben (/home/klcsmhu1/hosts/ibrany.hu/includes/common.inc 2806 sor).
A webhelyen nem várt hiba történt. Később érdemes újra megpróbálni.