Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása (PÓTOLTÁS)

Értesítem azon ebtartókat, akik a tulajdonukban lévő 3 hónaposnál idősebb kutyáik veszettség elleni kötelező védőoltását az áprilisban szervezett oltási napokon elmulasztották beolttatni, hogy a pótoltásra 2014. május 10-én (szombaton) 8 és 10 óra között a tűzoltó szertár előtti parkolóban kerül sor.

Dr. Kulin Ferenc
állatorvos

Tanuszodalátogatók figyelem!

Tájékoztatjuk a tisztelt vendégeinket, hogy az Ibrányi Tanuszoda ünnepi nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiségi vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világmeggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

Óvodai beiratkozás

Ibrány Város Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83.§ (2) bekezdés b. pontjában biztosított jögkörében eljárva a 3. életévüket betöltött kisgyermekek óvodai beiratásának, általános felvételének módját, időpontját az alábbiak szerint határozza meg.

Nyögvenyelős...

Megküszködtek a pontokért a helyi labdarúgó csapatok. A megyei III.-ban tovább menetel a csapat a dobogó felé, megye I.-ben viszont továbbra is akadozik a gépezet.

Csak a patika...

Szombaton magabiztos győzelem, vasárnap kínkeserves vereség. Ez volt a mérlege városunk labdarúgó csapatainak a hétvégi bajnoki fordulókban.

Csicsergő óvoda 2014. évi óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők! A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozásról az alábbi közleményt teszem közzé. A 2014/2015. nevelési évre a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai beíratásának - időpontja 2014. április 22-29 lesz.

Szabó Lajos tanár úrra emlékeztünk

A Magyar Költészet Napja alkalmából irodalmi műsorral a helyi gimnázium egykori pedagógusára, a költőre Szabó Lajos tanár úrra emlékeztek életművének tisztelői, egykori tanítványai, munkatársai az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtárban.

Települési zárlat fertőző méhbetegség miatt

Ibrány város részleges közigazgatási területére (Tisza út, Árpád út, Lehel út, Bem úttól nyugatra eső terület) mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző méhbetegség megállapítása miatt a mai nappal települési zárlatot  rendelek el.

Ebzárlat és legeltetési tilalom

Az Ibrányi-Kemecsei-Baktalórántházai Járás közigazgatási területére, a területen található rókák veszettség elleni immunizálása miatt 2014. április 09. és 2013. április 23. között ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el!

Tartalomátvétel