Karbantartási munkálatok

Tájékoztatjuk a tisztelt uszodalátogatókat, hogy intézményünk 2014. augusztus 1-től augusztus 31-ig karbantartási munkálatok miatt ZÁRVA van. Nyitás szeptember 1-jén. Megértésüket köszönjük!

Felhívás!

Felhívjuk, a tisztelt adózók figyelmét, hogy az önkormányzat számlavezető pénzintézetet váltott, és a A SBERBANK Zrt. helyett az OTP BANK NYRT. lett az önkormányzat számlavezető bankja. Ezért kérjük, hogy az Ibrány Város Önkormányzata által előzetesen kibocsájtott önkormányzati befizetési csekkeket 2014. július 15-től már ne használják.

Pályázati felhívás!

Ibrány Város Önkormányzata „Szociális célú városrehabilitáció Ibrányban” című, ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0011 azonosító számú városrehabilitációs projektje 394.815.894 Ft-os európai uniós támogatásban részesült.

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, hogy a Közvetítő Szervezet által 2014. június 30-án, „Szociális célú városrehabilitáció Ibrányban” című, ÉAOP-5.1.1/A-12-2013-0011 azonosító számú projekt keretében, elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására meghirdetett pályázati felhívásra benyújtandó pályázatok beadási határidejét az eredeti (2014. július 29.) határidőhöz képest meghosszabbítja, tekintettel a pályázók részéről felmerült kérdések, Közvetítő Szervezet általi, várhatóan határidőn túli megválaszolására.

Eredményhirdetés

Ibrány Város Képviselő Testület 83/2014 (IV.08.) KT. sz. határozata alapján, 2014. 05.05-én meghirdetett, a 136/2014 (VI.12.) KT.sz. határozata alapján elbírált, ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0005 azonosítószámú, „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Ibrányban” című projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló Kapcsolatépítő marketing tevékenységek, ún. mini-projektek támogatására vonatkozó beérkezett pályázatokkal kapcsolatban az alábbi eredmény született:

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadás

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiségi vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világmeggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!

Tájékoztatás nyári diákmunkáról

Ezúton tájékoztatjuk azokat a közép-és felsőoktatásban tanuló diákokat, akik a nyári diákmunka lehetőségre történő felhívást követően regisztráltak, - vagy most kívánnak erre regisztrálni a munkaügyi kirendeltségen, - hogy a foglalkoztatás lehetőségei önkormányzatunknál igen korlátozottak.

Aratással kapcsolatos tűzvédelmi konferencia

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége a mezőgazdasági területeken keletkező tüzek megelőzésével kapcsolatosan 2014. július 9-én, 9:30-tól konferenciát tart Kisvárdán, a Bocskai út 33 sz. (volt PV. bázis, az autósiskola mögött) alatti helyiségben.

Zárlat feloldás

Ibrány város részleges közigazgatási területére a mézelő méhek nyúlós költésrothadás fertőző méhbetegség megállapítása miatt elrendelt zárlatot a mai nappal megszüntetem.

Képviselő-testületi meghívó

Ibrány polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörében eljárva a helyi önkormányzati képviselő-testületi ülését 2014. június 24-én (kedden) 14 órára összehívja. Az ülés helye: művelődési központ II. emeleti kis tárgyalóterme.

Tartalomátvétel