Polgármesteri Hivatal

Hirdetmények

Tisztelt lakosság! Tekintettel a kialakult veszélyhelyzetre, valamint az Ibrányi Polgármesteri Hivatalban bevezetett korlátozott ügyfélfogadási rendre a 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelettel összhangban, a helyben szokásos módon eddig kifüggesztésre kerülő hirdetmények a város internetes oldalán is olvashatók lesznek.

A hiredtményeket megtalálja a letölthető anyagok között!

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Felhívjuk a lakosság és gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy 2018. január 1-jétől bevezetésre került az elektronikus ügyintézés a Magyar Államkincstár által működtetett Önkormányzati Hivatali Portál keretében.

A lakosság számára továbbra is csak válaszható az elektronikus ügyintézés, mert papír alapon, postai feladással vagy személyesen továbbra is kezdeményezhetik ügyeik elintézését. A gazdálkodó szervezetek számára jogszabály írja elő, hogy kizárólag elektronikusan (Cégkapun keresztül) intézhetik hivatalos ügyeiket.

Országgyűlési választások 2018

Tisztelt választópolgárok!

Az alábbiakban megtalálhatnak minden fontosabb, az ibrányi Helyi Választási Iroda által feltöltött dokumentumot az idei országgyűlési választással kapcsolatosan.

Szervezeti Működési Szabályzat

Tisztelt érdeklődő! A mellékletből megtekintheti, illetve letöltheti az Ibrányi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Adóhátralékosok listája

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 55/B. §-ában biztosított jogkörömben eljárva ez úton közlöm az adóhatóságnál nyílván tartott 90-napon keresztül folyamatosan fenn álló magánszemélyek 50.000.-Ft-ot meghaladó, egyéb adózók 100.000.-Ft-ot meghaladó (2014.02.26.) adóhátralékkal rendelkezők listáját.

Településünk adóhátralékosainak listája letölthető a Csatolmányoknál.

 

Bakosiné Márton Mária
jegyző

Építésügyi hatóság

Az Építési Iroda a kerület építésügyi hatósági ügyintézését végzi a jegyzőtől átruházott jogkörben. Feladatkörébe tartozik a bontási, építési, fennmaradási és használatbavételi engedélyezés, hatósági bizonyítványok kiállítása, illetve egyéb építésügyi szakhatósági feladatok.

Oldalak