Pályázat

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETE (GAMESZ) intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshely betöltésére.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a GAMESZ tevékenységének /utak, járdák, hidak, zöldterületek gondozása, kommunális, lakásgazdálkodási, vízügyi és egyéb városüzemeltetési feladatok/ közfoglalkoztatás tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg  megye, 4484. Ibrány, Liliom utca 2.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, Kjt. szerinti főfoglalkozás az ágazatra jellemző főtevékenységi kör szerint.

Pályázat elnyerésének feltételei:

•    magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
•    a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.
•    A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az intézmény alaptevékenységébe tartozó területen szerzett – legalább 5 év – vezetői gyakorlat.

A vezetői beosztás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

Bérezés: az illetmény és a vezetői pótlék megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Álláshely elfoglalásának ideje: az álláshelyet az elbírálást követően azonnal be lehet tölteni (a vezető megbízás 5 évre szól)

Pályázati feltételek:

•    - Felsőfokú végzettség, egyetemi vagy főiskolai szintű építész-, építő-, településmérnöki végzettség, vagy egyéb műszaki vagy gazdasági felsőoktatásban szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettség,
•    - büntetlen előélet,
•    - legalább 5 éves vezetői tapasztalat
- helyismeret és pályázat készítésben való jártasság, tapasztalat előnyt jelent.

A pályázat benyújtási határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán (https://kozigallas.gov.hu ) történő megjelenéstől számított 30 nap (2019. január 14.)

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidejét követő 30 napon belül.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

•    végzettséget tanúsító hiteles oklevél másolat(ok)
•    szakmai önéletrajz
•    vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
•    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•    nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
•    hozzájáruló nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatok kezeléséhez
•    nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek
•    pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést,

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Ibrány város polgármesterének címezve (Berencsi Béla polgármester, 4484. Ibrány, Árpád utca 5-7.) kell benyújtani, papír alapon 1 db eredeti példányban. Kérjük a borítékon feltüntetni a következő megnevezést: „Pályázat IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETE intézményvezetői álláshelyének betöltésére”.

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás Berencsi Béla polgármestertől kérhető a 42/ 527-019 -es telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát, valamint a pályázat visszavonásának a jogát a pályázat kiírója fenntartja.

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.