Ibrány Város és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

 

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat

 
„E földi vándorúton ama bizonyos hamuba sült pogácsa a család. Jó szava, szelleme, védőszentje a mesebeli hősnek, aki nélküle indul nagyobb veszedelmek közé kerül, sebezhetőbb minden tekintetben. Némelykor ép a legutolsó menedék. A család az, ahol zúzmarás időkben titkon ünnepelhető a titok: az együvé tartozás tudata”.
Sütő András

Cím: 4484 Ibrány, Szabolcs út 50.

Intézményvezető: Szoboszlai Ildikó

Telefon: 06 42/200-381

E-mail: csskibrany@freemail.hu

Tisztelt látogatók! Intézményünk adatvédelmi tájékoztatóját megtekintheti, illetve letöltheti a mellékletek közül!


 

Pályázat!

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4484 Ibrány, Szabolcs utca 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló1993. évi III. tv, a Gyvt.a 15/1998. NM. rendelet vonatkozó részei illetve szakmai protokoll és módszertani útmutatók alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, Felsőfokú szociális végzettség,
• Helyismeret - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• ECDL
• B kategóriás jogosítvány,
• Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó személyes adatait és elérhetőségét. Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Nyilatkozat arról ,hogy a pályázóval szemben az 1997. évi XXXI. tv. 15.§(8) bek. meghatározott okok nem állnak fenn. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagba betekinthessenek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Főiskola, Felsőfokú szociális végzetteség,
• Helyismeret - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• ECDL

Előnyt jelentő kompetenciák:

• Kiváló szintű terhelhetőség, empátiás készség, tolerancia, problémamegoldó képesség, jó kommunikáció.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szoboszlai Ildikó nyújt, a 42/200-381 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat címére történő megküldésével (4484 Ibrány, Szabolcs utca 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 224/2020 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Ibrány Város Honlapja, Ibrányi Járás településeinek honlapjai. - 2020. augusztus 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő 3 hónap. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:224/2020. valamint a munkakör megnevezését: " családsegítő"

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 


 

A családsegítő szolgálat által végzett feladatok igénybe vehető ingyenes szolgáltatások:

 • Családgondozást végez.
 • Figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentális helyzetét a felmerülő problémák megoldásában segítséget nyújt.
 • Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszert működtet.
 • Információnyújtás.
 • Tájékoztatást nyújt a szociális családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, a hozzájutás lehetőségeiről.
 • Tanácsadást szervez:(pszichológiai, jogi, mentálhigiénés, pedagógiai).
 • Ügyintézési nehézségek esetén segítség nyújtás.
 • Dologi javak gyűjtése, továbbadása (pl: használt ruha, cipő, könyvek, játékok, bútorok, műszaki cikkek stb.)
 • Aktív korú, rendszeres szociális segélyben részesülőkkel együttműködés.
 • Drogprevenciós foglalkozások szervezése általános iskolában, gimnáziumban.
 • Nyári táborok szervezése.
 • Önszerveződő gyermekcsoportok programjainak támogatása.
 • Hátrányos helyzetű gyerekek karácsonyának szervezése.
 • Fórumok szervezése.
Egyéb feladatok:
 • Pályázatok figyelemmel kísérése, ill. írása.
 • Kapcsolattartás civil szervezetekkel.
 • Tereptanári feladatok ellátása.
 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.