Beadható a beiskolázási támogatás kérelem!

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosította a települési támogatásokról szóló önkormányzati rendeletét. Ennek eredményeként változik a gyermekek és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatal felnőttek tanév kezdési támogatásával kapcsolatos szabályozás is.

 

A támogatás összege változatlan marad (óvodások esetében 10.000 Ft/fő, általános iskolások esetében 15.000 Ft/fő, középiskolások esetében 20.000 Ft/fő, felsőfokú tanulmányokat folytatók esetében 30.000 Ft/fő), de a kérelem benyújtásához csatolni kell a közös háztartásban élők kereseti-jövedelmi igazolásait is.

A kérelmek augusztus 1 - október 31. közötti időszakban nyújthatók be. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az új kérelem nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán személyesen átvehető, vagy letölthető a város internetes honlapjáról:

http://ibrany.hu/onkormanyzat/let%C3%B6lthet%C5%91-mell%C3%A9kletek

Bakosiné Márton Mária
jegyző