Ebösszeírási felhívás

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Tájékoztatom az ebtartókat, hogy Ibrány Város Önkormányzata nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás/eb adó bevezetését!

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A 2020. évi ebösszeírás céljából kérem az Ibrány közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy a teljes körűen kitöltött „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPOT" legkésőbb 2020. augusztus 17. napjáig az alábbiakban felsorolt módokon az önkormányzathoz eljuttatni szíveskedjenek:

• postai úton, az Ibrányi Polgármesteri Hivatal 4484. Ibrány, Árpád utca 5-7. szám alatti címére vagy
• személyes leadással az Ibrányi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Ibrány, Árpád utca 5-7.sz.)
• elektronikusan a hivatal@ibrany.hu címre megküldve (scannelt formában, aláírva).

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni.

Az ebösszeíró adatlap példányai beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán,  valamint az adatlap a www.ibrany.hu weboldalról is letölthető. Mindezen túl  szórólap formájában igyekszünk eljuttatni a város minden ingatlanához a jelen felhívást és egy darab adatlapot (amit szükség esetén még kitöltetlenül) lehet másolni, sokszorosítani.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2020. augusztus 17.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után.

A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben (3. melléklet d/ponja) foglaltak alapján 30.000,-Ft.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgármesteri hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás folyamatosan az aktuális információkat tartalmazza, az eb tulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat (szaporulatot, elhullást stb…) írásban bejelenteni. Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentését az alábbi módokon teheti meg:

• személyesen vagy postai úton az Ibrányi Polgármesteri Hivatal 4484. Ibrány, Árpád utca 5-7.  címre vagy
• elektronikusan a hivatal@ibrany.hu címre scannelt formában, aláírt ebösszeíró adatlap megküldésével.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

Együttműködésüket köszönöm!

Bakosiné Márton Mária
jegyző

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.