Irtsuk a parlagfüvet, tegyük rendbe környezetünket!

A növényvédelemről szóló 2000.évi XXXV. tv.5.§ (3.) bekezdése előírja, hogy a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

 

A belterületi ingatlanok esetében az önkormányzat jegyzője, a külterületi ingatlanoknál pedig az ingatlanügyi hatóság végez helyszíni ellenőrzést.  Amennyiben megállapításra kerül, hogy az ingatlan/föld használója nem tett eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének, úgy vele szemben növényvédelmi bírság szabható ki.

A bírság legkisebb összege húszezer forint, legmagasabb összege ötmillió forint.

A fenti jogszabályon túl Ibrány Város Képviselő-testülete a 21/2013.(X.30.) önkormányzati rendeletében szabályozta városunk köztisztaságának fenntartását. A rendelet 5.§-a kimondja, hogy: „Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni:

(1)    
a)    az ingatlan előtti járdaszakasz /járda hiányában egy méteres területsáv/ ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület, tisztántartásáról, gyommentesítéséről, síkosság mentesítéséről.

b)    a járdaszakasz melletti nyitott árok és ezek műtárgyai tisztántartásáról, csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok, és más hulladékok eltávolításáról.”

A rendeletet be nem tartókat közigazgatási bírság keretében 50.000.-Forintig terjedő pénzbírsággal lehet sújtani az önkormányzat 2017. június 1. napjától hatályba lépő új, a  közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 7/2017. (III.29.) Önkormányzati rendeletében foglaltak alapján.

Az önkormányzat ebben az évben is fogja a belterületi ingatlanokat június végén ellenőrizni. Ezen túlmenően kérem, hogy jelezzék június 15-ét követően (akár személyesen a Polgármesteri Hivatalban Gerák István ügyintézőnél (földszint), vagy a 42/527017 telefonszámon, ha parlagfűvel szennyezett belterületi területről tudnak. A külterületi ingatlanok nem tartoznak az önkormányzat hatáskörébe.

Mindannyiunk egészségének védelme érdekében kérem, hogy mindenki tegye rendbe a tulajdonában, használatában lévő területeket, hiszen ez az elsődleges közös célunk, nem pedig a pénzbírság, illetve a növényvédelmi bírság kiszabása.

Bakosiné Márton Mária
jegyző

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.