Meghívó

Ibrány Város polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45. §-ában biztosított jogkörében eljárva a helyi önkormányzati képviselő-testület ülését 2019. május 27. 14 órára összehívja. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – tárgyaló terem.

 

 

Napirendi javaslat:

1. Beszámoló a eljárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két képviselő-testületi ülés között végzett munkáról.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

2. Beszámoló a MEDI-AMB Nonprofit Kft 2018. évi gazdálkodásáról, tevékenységéről.

Előadó: Kovács Krisztina MEDI-AMB Kft ügyvezetője

3. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról. Ezen belül: - önkormányzat adósságállományának alakulása – Gazdasági Program időarányos végrehajtása.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

4.Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2018. évi költségvetési maradványa és vállalkozási maradványa 2019. évi felhasználásának indoklása.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

5. Ibrány Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2019. (II. 18.)  önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

6. Beszámoló az Önkormányzat és intézményeinél lefolytatott 2018. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól.

Előadó: Mátrai Istvánné belső ellenőr

7. A településen folyó 2018. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelése.

Előadó: Bakosiné Márton Mária jegyző

8. Az Ibrány Városi Óvoda átszervezése, alapító okiratának módosítása.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

9. Feladatellátási szerződés kötése a bölcsődei feladat ellátására Paszab Község Önkormányzatával.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

10. A "Dr Nagy Ferenc tanulmányi ösztöndíj” odaítélése.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

11. A Károlyi Mihály utca és Károlyi közterületek átnevezésének kezdeményezése.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

12. Az önkormányzat tulajdonát képező Palocsai iparterületen található ibrányi 0265/78 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában hozott 245/2017. (XI.27.) KT. sz. határozatának módosítása.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

13. Az Ibrány, Kói u. 8. sz. alatti önkormányzati tulajdonú 2659/1 hrsz-ú beépítetlen terület műveléságú ingatlan értékesítése.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

14. A Belmajor táblában található önkormányzati tulajdonú 032/26 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítése.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

15. Ibrány 0265/70 hrsz (Palocsa) önkormányzati úton létesített E.ON hálózatra történő rácsatlakozással kapcsolatos hálózat fejlesztési hozzájárulás megfizetésétől történő eltekintés iránti kérelem elbírálása.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

16. A TOP-3.2.1-16-SB1-2018-00040 azonosítószámon nyilvántartott, Ibrány Város Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése című projektben   a projektmenedzsmenti tevékenység, a nyilvánosság, az előkészítési, közbeszerzési, valamint a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére vonatkozóan az ajánlattételre felkért szervezetek által benyújtott árajánlatok  alapján kötendő szerződés jóváhagyása.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

Egyebek

• Szociális étkeztetés-népkonyha alapszolgáltatás megvalósításában történő együttműködés

• Közvilágítás korszerűsítésre ajánlat megtárgyalása

Ibrány, 2019. május 23.

Trencsényi Imre
polgármester

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.