Meghívó

Ibrány Város Polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 45. §-ában biztosított jogkörében eljárva a helyi önkormányzati képviselő-testület ülését 2019. november 25. 14 órára összehívja. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tárgyaló terem.

 

 

Napirendi javaslat:

• Bizottsági tagok eskütétele

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két képviselő-testületi ülés között végzett munkáról

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

2. A településkép védelméről szóló 24/2017.(X.31.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

3. Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítása – felülvizsgálat keretében.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

4. Helyi adók bevezetéséről szóló 25/2013.(XII.03.) Önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

5. Beszámoló az önkormányzati adóhatóság tevékenységéről, különös tekintettel az adóellenőrzések végrehajtására, valamint az adóhátralékok beszedésére irányuló végrehajtási tevékenység alakulására.

Előadó: Bakosiné Márton Mária jegyző

6. A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének jóváhagyása.

Előadó: Trencsényi Imre  polgármester

7. Ibrány Város Önkormányzata és Ibrány Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata között  kötendő megállapodás jóváhagyása.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

8. Népkonyha szociális szolgáltatás biztosítása érdekében együttműködési megállapodás kötésének elhatározása a Nyírségi Szociális Centrum szolgáltatóval.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

9. A 30/2008. (XII. 19.) KT rendelettel elfogadott, majd a 15/2014. (X.02.), a 31/2015. (XII. 22.), 24/2016. (XI.29.), 19/2018. (X.30.), 22/2018. (XII.11.) önkormányzati rendelettel módosított helyi építési szabályzata, illetve a 263/2015. (XII. 21.) valamint a 189/2017. (IX.25.), 197/2014. (IX.30.), 185/2018. (X.29.) KT. és a 217/2018 (XII. 10.) KT. sz. határozattal módosított 198/2008.(XII. 09.) KT. sz. határozattal elfogadott településszerkezeti terv módosítás véleményezési szakaszának lezárása.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

10. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás tanácsába polgármester, illetve állandó helyettes delegálása

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

11. 2020. évre vonatkozó Folyószámla-hitelszerződés megkötése.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

12. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal SZ/153/01764-1/2019 számú törvényességi felhívásában foglaltak megtárgyalása.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

13. Ibrány Város Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési tervének módosítása.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

14. Az önkormányzat tulajdonát képező ibrányi 1620/5/A/9 hrsz-ú, Ibrány, Lehel u. 47. 1/5. sz. alatti lakás értékesítése.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

15. Az önkormányzat tulajdonát képező ibrányi 2162 hrsz-ú, Ibrány, Bajcsy Zsilinszky u. 13. sz. alatti lakás értékesítése.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

16. Az önkormányzat tulajdonát képező ibrányi 1629/1 hrsz-ú, Ibrány, Ady E. u. 50. sz. alatti (régi iskola) ingatlanból 200 m2 terület bérbeadása.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

17. Dr. Bodgál József Ibrány, Szegfű u. 53. sz. alatti lakos ingatlanrész felajánlása az önkormányzat részére az 1550/7 hrsz-ú ingatlan területének növelése céljából, valamint a 124/2019. (VII.08.) KT. sz. határozat hatályon kívül helyezése.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

18. Az önkormányzati tulajdonú Ibrány, Lehel u. 68/a. III/1. sz. alatti szociális bérlakás lejárt határidejű lakásbérletének meghosszabbítása.

Előadó: Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

19. Lugosikert Mezőgazdasági Kft. önkormányzati tulajdonú 2 ha nagyságú mezőgazdasági terület bérlési kérelme.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

20. Az Ibrányi Úszó Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálása.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

21. Kiss István néhai tanácselnök sírhely újra váltása.

Előadó: Trencsényi Imre polgármester

Egyebek

• Tisza úti református temető rendbetételére kötendő együttműködési megállapodás feltételeinek kidolgozására eseti bizottság létrehozása.

Trencsényi Imre
polgármester

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.