Megváltozik a Károlyi Mihály utca és a Károlyi köz elnevezése

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban KCR rendelet) 8. § (5) bekezdésében meghatározott kötelezettségemnek eleget téve ezúton értesítem Ibrány Város lakosságát, különös tekintettel az érintett utcák lakosságára,- hogy 2020. január 1. napjától megváltozik a Károlyi Mihály utca és a Károlyi köz közterületek elnevezése.

 

Az érintett lakosság előzetes véleményének kikérésével, a lakossági véleményeket tiszteletben tartva a képviselő-testület a 120/2019 (VII.08.) KT. számú Határozatával 2020. január 1-től kezdődően  a Károlyi Mihály utcát – Tölgyes utcára, míg a Károlyi közt – Tölgyes közre nevezte át.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 33. § (2) bekezdés 51. pontja szerint illetékmentes az állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárás.

Az Itv. melléklete IX. IV. 2. d) pontja alapján illetékmentes a forgalmi engedély cseréjére irányuló eljárás, amennyiben arra a helység, az utca, egyéb helymeghatározó adat nevének vagy számának megváltozása miatt kerül sor.

Az Itv. 33. § (2) bekezdés 26. pontja értelmében a közigazgatási hatóságnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások jogszabályi előíráson alapuló, kötelező bejelentése, továbbá 50. pontja alapján a vállalkozói igazolvánnyal és az üzlet működési engedélyével kapcsolatos eljárás illetékmentes.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése szerint:

„(1) A változást illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak, ha a változás állami vagy önkormányzati döntés alapján a cég székhelyének (telephelyének, fióktelepének) más megye illetékességi területéhez való csatolására vagy a cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utcanév, illetve házszám változására vonatkozik. A cég a változást annak bekövetkezését követő 180 napon belül köteles bejelenteni a cégbíróságnak.”

A fentieket összegezve címváltozás esetén

- a lakcímigazolvány és
- a forgalmi engedély cseréje,
- az egyéni vállalkozás adatváltozásának nyilvántartásba vétele,
- a telepengedély és a működési engedély, valamint a bejelentés köteles kereskedelmi- és ipari tevékenységek adatváltozásainak nyilvántartásba vétele
illetékmentes.

Továbbá a gazdasági társaságoknál a közterület nevének változását illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak.

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban KCR rendelet) 4. § (1) bekezdése szerint a Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

A KCR rendelet 4. § (2) bekezdése értelmében a címképzésért felelős szerv az illetékességi területére vonatkozóan ellátja a címkezeléssel összefüggő feladatokat.

A központi címregiszter a személyiadat- és lakcímnyilvántartás címnyilvántartásán és az ingatlan-nyilvántartáson keresztül hiteles adatforrást biztosít a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások számára.
A KCR rendelet rendelkezései alapján az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint települési cím változással érintett ingatlanok címképzése hivatalból történik díj- és illetékmentes eljárás keretében.

A címkezeléssel érintett, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (továbbiakban: Nytv.) 13/A § -a alapján:

„A központi címregiszterbe bejegyzett címelemek megváltozása miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére.”

Ibrány, 2019. július 31.

Bakosiné Márton Mária
jegyző

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.