Pályázati felhívás!

A MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Kft. pályázatot hirdet területi védőnő munkakör betöltésére.

 

 

 

A jogviszony időtartama: határozott idejű, 2023. szeptember 30-ig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 4484 Ibrány, Nagyhalászi u. 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A 49/2004. ESZCSM rendelet, valamint a Szakmai protokollok és Módszertani útmutatók szerinti területi védőnői feladatok és iskolavédőnői feladatok ellátása, egészségügyi szolgálati jogviszonyban.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az Eszjtv. és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:

• Főiskola, védőnői diploma,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. december 01. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt kérhetnek a mediamb.ibrany@gmail.com e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton az mediamb.ibrany@gmail.com e-mail címen keresztül
• Személyesen: 4484 Ibrány, Nagyhalászi u. 1. Iroda

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat benyújtókat behívjuk egy személyes találkozóra.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• ibranyhalaszjarobeteg.hu
www.ibrany.hu
www.nagyhalasz.hu
• Ibrány Város Önkormányzatának és Nagyhalász Város Önkormányzatának Facebook oldala.