Pályázati felhívás!

Ibrány Város Képviselő-testülete a város közigazgatási területén található lakóépületek homlokzat felújításának és rehabilitációjának támogatása, a város elavult lakóépület állományának megújítása érdekében pályázatot ír ki.

 

Ibrány Város területén található lakóépületek homlokzati felújításának és lakóépületek rehabilitációjának támogatásához kapcsolódó feladatok ellátásáról, lakóépület homlokzat-felújítási és lakóépület rehabilitációs alap létrehozásáról szóló 3/2013. (II.24.) önkormányzati rendeletének 5.§ (2) bekezdése, valamint a Szavazatszámláló és Ügyrendi-Jogi Bizottság 8/2018.(VI.13.)ÜJB.sz. határozata alapján Ibrány Város képviselő-testülete a város közigazgatási területén található lakóépületek homlokzat felújításának és rehabilitációjának támogatása, a város elavult lakóépület állományának megújítása érdekében a 2013. évben létrehozott 700.000.-Ft nagyságú homlokzat felújítási és lakóépület rehabilitációs alap 2018. évi felosztására pályázatot ír ki.

A támogatás formája maximum 5 éves futamidőre biztosított kamatmentes kölcsön.

A támogatás a pályázat elbírálásakor meghatározott összeg, melynek mértéke:

a) a tervezett homlokzat felújítás összköltségének 20 %-a, de legfeljebb  200.000 Ft, amennyiben az érintett lakóépület a város a funkcióbővítő városrehabilitációval érintett akcióterületén ( Integrált Városfejlesztési Stratégia  2.számú mellékletének 1. pontjában- Belváros akcióterület) található a tervezett homlokzat felújítás összköltségének 30 %-a , de legfeljebb 300.000 Ft lehet.

b) a tervezett lakóépület rehabilitáció (korszerűsítés) összköltségének 20 %-a , de legfeljebb 300.000 Ft, amennyiben az érintett lakóépület a szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen ( Integrált Városfejlesztési Stratégia 2.számú mellékletének 2. pontjában- Déli-lakóterület akcióterület)  található, a támogatás összege a tervezett lakóépület rehabilitáció összköltségének 30 %-a , de legfeljebb 400.000 Ft lehet.

A pályázatot az önkormányzat Szavazatszámláló és Ügyrendi-Jogi Bizottsághoz lehet benyújtani, 2 példányban (1 eredeti és 1 másolati példányban), 2018. július 15-ig (Ibrány, Árpád utca 5-7.sz.)

A pályázathoz csatolni kell a következő műszaki adatokat:

aa) állapotrögzítő fotódokumentációt, műszaki leírást,

ab) tervezett részletes felújítási tervet (műszaki leírást, alaprajzot, homlokzati rajzot és  színezési rajzot),

ac) méretkimutatás alapján készített tételes tervezői/kivitelezői költségvetést indoklással,

ad) tulajdonosi jogosultság igazolását, (egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lap, adás-vételi szerződés,)

ae) a hatóság nyilatkozatát arról, hogy a tervezett felújítási munka nem építési engedély köteles tevékenység.

b) pályázó tulajdonos büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát arról, hogy a meghatározott felújítási munkálatok elvégzéséhez szükséges igazolt önrész rendelkezésére áll , melyet a pályázattal egyidejűleg vagy pénzintézeti kötelezettség vállalással, vagy saját bankszámla kivonatával, vagy ezek kombinációjával igazol.

c) A pályázó köteles büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozni arról, hogy a kérelemmel érintett lakóépületre azonos jogcímen 5 éven belül ezen alapból támogatást nem vett igénybe.

d) A pályázónak vállalnia kell, hogy az érintett lakóépületre a pályázaton elnyert támogatás folyósításával egyidejűleg elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre 5 éves időtartamra. Az 5 éven belüli elidegenítésre kizárólag Ibrány Város Képviselő-testülete hozzájárulásával, a támogatás összegének visszafizetése után kerülhet sor.

A pályázati eljárással kapcsolatos részletes információk az önkormányzat „Ibrány Város területén található lakóépületek homlokzati felújításának és lakóépületek rehabilitációjának támogatásához kapcsolódó feladatok ellátásáról, lakóépület homlokzat-felújítási és lakóépület rehabilitációs alap létrehozásáról szóló 3/2013. (II.24.) önkormányzati rendeletében találhatóak.

A rendelet és az Integrált Városfejlesztési Stratégia megtalálható a www.ibrany internetes honlapon önkormányzat/ programok, illetve/ rendeletek link alatt.

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.